3. 7. 1854

narozen v Hukvaldech

1865

příchod do fundace augustiniánského kláštera v Brně

1872-1892?

ředitel kůru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně

1874–1875

studium na varhanické škole v Praze 

1876-1888

aktivity ve spolku Beseda brněnská (sbormistr, dirigent a klavírista)

1876-1904

pedagog na učitelském ústavu v Brně

1879–1880

studium na lipské a poté vídeňské konzervatoři

13. 7. 1881

sňatek se Zdenkou Schulzovou

7. 12. 1881

zvolen ředitelem varhanické školy

15. 8. 1882

narození dcery Olgy

1884-1888

založil a redigoval první moravský hudební časopis Hudební listy

od 1888

intenzivní zájem a sběr moravské lidové hudby

16. 5. 1888

narození syna Vladimíra

9. 11. 1890

úmrtí syna Vladimíra

od 1897

zápisy nápěvků mluvy, tj. záznamů lidské řeči včetně notového zápisu, s tím spojený zájem o psychologii

26. 2. 1903

smrt dcery Olgy

21. 1. 1904

světová premiéra opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Brně

2. 7. 1910

Janáčkovi se přestěhovali do domku v zahradě varhanické školy na Smetanově ulici

1915-1918

kompozice orchestrální rapsodie Taras Bulba

26. 5. 1916

premiéra opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Praze

16. 2. 1918

premiéra opery Její pastorkyňa ve Dvorní opeře ve Vídni

1919

založil brněnskou konzervatoř

23. 4. 1920

světová premiéra opery Výlety páně Broučkovy v Národním divadle v Praze

30. 9. 1920 

jmenován profesorem kompoziční mistrovské školy konzervatoře hudby v Praze s působností v Brně

23. 11. 1921

světová premiéra opery Káťa Kabanová v Národním divadle v Brně

6. 11. 1924

světová premiéra opery Příhody lišky Bystroušky v Národním divadle v Brně

6. 12. 1924

premiéra opery Její pastorkyňa v Metropolitní opeře v New Yorku

28. 1. 1925

promován prvním čestným doktorem Masarykovy univerzity

28. 4. – 10. 5. 1926

cesta do Anglie

26. 6. 1926

světová premiéra Sinfonietty při VIII. sokolském sletu v Praze

18. 12. 1926

světová premiéra opery Věc Makropulos v Národním divadle v Brně

1927

jmenován členem Pruské akademie umění v Berlíně

5. 12. 1927

světová premiéra Glagolské mše v sále Stadionu v Brně

12. 8. 1928

zemřel v Ostravě

12. 4. 1930

světová premiéra opery Z mrtvého domu v Národním divadle v Brně