6

Knihkupectví Barvič a Novotný


ČESKÁ 13


V době svého založení bylo Barvičovo knihkupectví jediným českým podnikem svého druhu v Brně. Od roku 1883 tento obchod s knihami, hudebninami, uměleckým zbožím, papírem a školními pomůckami sídlil na České ulici číslo 4. Janáček jako podporovatel všech českých snah v tehdy převážně německém Brně zde objednával knihy i noty. V roce 1897 přijal Josef Barvič za společníka Josefa Novotného a podnik se přestěhoval do dnešních prostor na České 13. Kromě vlastního prodeje zde bylo i nakladatelství, obrazárna a hudební salon, kam docházel i Janáček. S Barvičem spojoval Janáčka také zájem o ruskou kulturu - oba byli členové brněnského Ruského kroužku, ve kterém byly pořádány přednášky a čtení z ruské literatury. 

Za zmínku však stojí i Janáčkovy styky s dalším českým knihkupcem, Arnoštem Píšou, který v Brně založil druhé české knihkupectví a vzápětí první brněnský antikvariát, od roku 1913 sídlem na České 28. V Píšově nakladatelství Janáček vydal několik svých teoretických i notových svazků. Antikvariát fungoval až roku 1992, kdy byl dům na rohu České a Joštovy ulice zbourán a na jeho místě byla postavena novostavba banky.

Průčelí knihkupectví Barvič  a Novotný  © Archiv města Brna
Průčelí knihkupectví Barvič a Novotný © Archiv města Brna

Slovutný Pane! Krásné přání, jež v dnešních Lidových novinách Vám projeveno, opakujeme upřímně, srdečně i my: Buďte zdráv, mistře, a dlouho ještě pracujte s tou nezlomnou vůlí a s tou statečností, s jakou jste se probíjel nevděčnými moravskými poměry.

Z dopisu Josefa Barviče Leoši Janáčkovi (3. 6. 1914)


Knihkupec Josef Barvič (1853–1924) © Archiv knihkupectví Barvič a Novotný
Knihkupec Josef Barvič (1853–1924) © Archiv knihkupectví Barvič a Novotný
Knihkupec Josef Novotný (1881–1952) © Archiv knihkupectví Barvič a Novotný
Knihkupec Josef Novotný (1881–1952) © Archiv knihkupectví Barvič a Novotný
Hlavička účtu knihkupectví J. Barviče (1908) © Archiv města Brna
Hlavička účtu knihkupectví J. Barviče (1908) © Archiv města Brna
Leoš Janáček ve společnosti přátel a umělců v roce 1905, vlevo nahoře Josef Barvič © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček ve společnosti přátel a umělců v roce 1905, vlevo nahoře Josef Barvič © Moravské zemské muzeum

Josef Barvič s chotí blahopřejí Janáčkovi k 60. narozeninám © Moravské zemské muzeum