Písňová tvorba

Když mě nechceš, což je víc? 

píseň pro tenor a klavír

na text Františka Ladislava Čelakovského z Popěvků z Ohlasů písní českých 1871?–72

 • první provedení 1876 Brno
 • první vydání Editio Moravia, Brno 1997

JW V/1

1875?

Moravská lidová poezie v písních

úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Láska, 2. Kouzlo, 3. Zpěvulenka, 4. Záře od milého, 5. Obrázek milého, 6. Zahrádečka, 7. Kvítí milodějné, 8. Polajka, 9. Koukol, 10. Karafiát, 11. Jablůňka, 12. Jablúčko, 13. Červená jablúčka, 14. Oříšek léskový, 15. Věrnost, 16. Stálost, 17. Komu kytka, 18. Koníčky milého, 19. Péročko, 20. Tužba, 21. Tíha, 22. Památky, 23. Vzkázání, 24. Slib, 25. Budíček, 26. Šafárova céra, 27. Hajný, 28. Nejistota, 29. Psaníčko, 30. Rozmarýn, 31. Dobrý lov, 32. Kukačka, 33. Pomluva, 34. Sirota, 35. Stesk, 36. Jindy a nyní, 37. Lavečka, 38. Loučení, 39. Osamělý, 40. Co je to za nebe, 41. Slzy útěchou, 42. Kalina, 43. Loučení s milou, 44. Osud, 45. Kolín, 46. Belegrad, 47. Bolavá hlava, 48. Dobrá rada, 49. Svatba komáří, 50. Muzikanti, 51. Milenec vrah, 52. Pohřeb zbojníkův, 53. Daleko provdaná

 • na texty a nápěvy lidových písní ze sbírky Bartoš-Janáček Kytice z národních písní
 • první provedení 1904 Brno (4 nespecifikované písně), 1905 Brno (počet a výběr nespecifikovány)
 • první vydání Kytice z národních písní moravských, 1. díl, Emil Šolc, Telč 1892, 2. díl 1901, Moravská lidová poezie v písních, Emil Šolc, Telč 1908

JW V/2

1892–1901

Jarní píseň

pro hlas a klavír na text Jaroslava Tichého

 • první verze 1897, 1898, druhá verze 1905
 • první provedení první verze, 1898 Brno, druhé verze 1905 Brno
 • první vydání druhé verze Oldřich Pazdírek, Brno 1944

JW V/3 

1897, 1898, rev. 1905

Ukvalská lidová poezie v písních 

úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Ondraš, Ondraš!, 2. Ty ukvalsky kosteličku!, 3. Ma mila mamulko, 4. Na tych fojtovych lukach, 5. Proč kalinko smutna stojiš?, 6. Fojtova Hanka, 7. Pasavala kravarečka, 8. Co su tu za tině?, 9. Na našim dvoře dub, 10. Dyž sem ja šel přes černy les, 11. Ty ukvalsky kosteličku, hej!, 12. Pan Buh vam zaplať, 13. Dyž jsem ja šel kolem dvorka 

na texty a nápěvy ukvalských lidových písní

 • první provedení 1898 Brno
 • první vydání A. Píša, Brno 1899 

JW V/4

1898 

Návod pro vyučování zpěvu 

104 příkladů včetně cvičení pro jeden nebo dva hlasy a klavírní doprovod

 • první vydání A. Píša, Brno 1899

JW V/5 

1899

[Pět moravských tanců] 

úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Starodávný lašský: Ten ukvalský kostelíček, 2. Tovačov, Tovačov, tovačovské zámek, 3. Pilařská: Na pile zme dořezale, 4. Vrtěná: Aj, ženy, 5. Krajcpolka: Bratr umřel, já sem zůstal 

na texty a nápěvy lidových písní

 • první provedení 1948 Brno, první provedení č. 2 a 5 1949 Brno
 • první vydání Literární příloha Večery Lidových novin, Brno 1912 (pouze č. 5), Supraphon, Praha 1979 (kompletní)

JW V/6 

1908, 1912

[Čtyři balady] 

úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Ballada, 2. Seděl vězeň, 3. Ballada, 4. Rodinu mám

texty a nápěvy: č. 1 lidová píseň zapsaná Martinem Zemanem, č. 2 lidová píseň zapsaná Metodějem Duškem, č. 3 lidová píseň zapsaná Františkou Kyselkovou, č. 4 lidová píseň zapsaná Ludvíkem Kubou

 • první provedení neznámo
 • první vydání v rámci sbírky Lidové písně a balady, Panton, Praha 1978 (pouze č. 3), Supraphon, Praha 1980 (kompletní)

JW V/7

1908-1912 

Dvě balady 

úprava lidových písní pro hlas a klavír

Ballada 1 Vandrovali hudci, Ballada 2 A byl jeden zeman

texty a nápěvy: 1. lidová píseň z Vnorov sebraná Hynkem Bímem, 2. lidová píseň sebraná Metodějem Duškem

 • první provedení neznámo
 • první vydání v rámci sbírky Lidové písně a balady, Panton, Praha 1978 (pouze č. 1), č. 2 nepublikováno

JW V/8 

1908-1912

6 národních písní, jež zpívala Gabel Eva 

(26 balad lidových, část I), úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Něumrem ja na zemi, 2. Šiel som cez mesto, 3. Štyri kosy, 4. Na Slatinských lúkách, 5. Široko, ďaleko, 6. Už tebe, Anička 

na texty a nápěvy lidových písní, jež zpívala Eva Gabel, sebrané Františkou Kyselkovou

 • první provedení 1911 Brno
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1922, část 1 z 26 balad lidových

JW V/9 

1909

Podme, milá, podme! 

úprava lidové písně pro hlas a klavír

text a nápěv lidová píseň neznámé provenience

 • první provedení 1949 Brno
 • první vydání v rámci Nové sbírky národních písní moravských, Literární příloha Večery Lidových novin, Brno 1911

JW V/10 

do 1911

Písně detvanské, zbojnické balady 

26 balad lidových, část III), úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. Ej nebudu já dobrý, 2. Ej, sedeu sem ja sedeu, 3. Ej šetko luďia vravia, 4. Pod javorkom, pod zeleným, 5. Ide Kračuň, ide, 6. Byľa jedna sirá vdova, 7. Na horách, na doľách, 8. Šla milá na zdávání

texty a nápěvy: č. 1-5 slovenské lidové písně ze sbírky Detva Karola A. Medveckého, č. 6-8 lidové písně ze sbírky Kytice z národních písní Bartoše a Janáčka

 • první provedení neznámo
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1950, část 3 z 26 balad lidových

JW V/11

1916 

Zápisník zmizelého 

písňový cyklus pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír

1. Potkal sem mladou cigánku, 2. Ta černá cigánka, 3. Svatojánské mušky tančia po hrázi, 4. Už mladé vlaštúvky v hnízdě vrnoží, 5. Těžko sa mi oře, vyspal sem sa malo, 6. Hajsi, vy siví volci, 7. Ztratil sem kolíček, 8. Nehleďte, volečci, 9. "Vitaj, Janičku", 10. Bože dálný, nesmrtelný, 11. Tahne vůňa k lesu, 12. Tmavá olšinka, 13. Klavírní mezihra, 14. Slnéčko sa zdvíhá, 15. Moji siví volci, 16. Co sem to udělal?, 17. Co komu súzeno, 18. Nedbám já včil o nic, 19. Letí straka, letí, 20. Mám já panenku, 21. Můj drahý tatíčku, 22. Sbohem, rodný kraju

na text Ozefa Kaldy

 • první provedení 1921 Brno
 • první vydání Oldřich Pazdírek, Brno 1921 (partitura), kritická edice E/4 Editio Janáček, Brno 2005 (eds. Leoš Faltus a Alena Němcová)

JW V/12

1917-1919, rev. 1920 

Slezské písně (ze sbírky Heleny Salichové) 

úprava lidových písní pro hlas a klavír

1. A choť sem ja drobnušinka, drobna, 2. Dyž sem šel okolo vrat, 3. A choť sem ja děvucha chodobného otce, 4. To naše staveni z drobneho kameni, 5. Aj, co to tam šusti, 6. V kolaji voda, 7. Aj, co to je za slaviček, 8. Panimamo, švarnu ceru mate, 9. A dybysťe zapřihli štyradvacet koni, 10. V černym lese ptaček zpiva

na texty a nápěvy lidových písní ze sbírky Heleny Salichové publikované ve sbírce Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjovic a okolí

 • první provedení 1919, Praha, Brno
 • první vydání B. Svoboda, Brno 1920 (partitura)

JW V/13

1918 

Ukolébavka 

úprava pro hlas a klavír na text a nápěv písně Spi, mé milé poupě z Informatorium školy mateřské Jana Amose Komenského

 • první provedení neznámo
 • první vydání v Kniha Komenského k 250. výročí J. A. Komenského, Ústřední spolek učitelský na Moravě a ve Slezsku, 1920

JW V/14 

do 1920

[Lidové písně upravené ve fejetonu "Starosta Smolík"] 

pro hlas a nespecifikovaný nástroj, 

[1.] Radujte se všichni, [2.] Sklenovské pomezí, [3.] Pojďte, pojďte, děvčátka 

na texty a nápěvy lidových písní sebraných Leošem Janáčkem

 • první provedení 1958, Brno
 • první vydání ve fejetonu Starosta Smolík, Lidové noviny, Brno 1923

JW V/15 

do 1923

Říkadla [1] 

osm písní pro jeden až tři mezzosoprány, klarinet a klavír na texty českých a moravských říkadel

1. Leze krtek podle meze, 2. Karel do pekla zajel, 3. Franta rasů hrál na basu, 4. Dělám, dělám kázání, 5. Hó, hó, krávy dó, 6. Koza bílá hrušky sbírá, 7. Vašek, pašek, bubeník, 8. Frantíku, Frantíku

 • první provedení 1925 Brno
 • první vydání La Revue musicale, Paříž 1926 (č. 2 a 6, partitura), Editio Moravia, Universal Edition, Brno-Vídeň 1993 (kompletní, partitura)

JW V/16

1925 

Říkadla [2] 

úvod a osmnáct písní pro devět hlasů a deset hudebních nástrojů na texty říkadel z Čech, Moravy a podkarpatské Rusi

1. Úvod, 2. Řípa se vdávala, 3. Není lepší jako z jara, 4. Leze krtek podle meze, 5. Karel do pekla zajel, 6. Roztrhané kalhoty, 7. Franta rasů hrál na basu, 8. Náš pes, náš pes, 9. Dělám, dělám kázání, 10. Stará bába čarovala, 11. Hó, hó, krávy dó, 12. Moje žena malučičká, 13. Bába leze do bezu, 14. Koza bílá hrušky sbírá, 15. Němec brouk, hrnce tlouk, 16. Koza leží na seně, 17. Vašek, pašek, bubeník, 18. Frantíku, Frantíku, 19. Sedit medviď na kolodi

 • první provedení 1927 Brno
 • první vydání Universal Edition, Vídeň 1927 (partitura)

JW V/17

1926