Po stopách Leoše Janáčka

Stezka Po stopách Leoše Janáčka mapuje brněnské lokality a budovy, ve kterých skladatel žil, komponoval, dirigoval, vyučoval, prožíval premiéry svých skladeb, procházel se, setkával se
s přáteli apod.  

Jednotlivá místa jsou pro lepší orientaci očíslována a převážnou část (1 až 16) lze obejít pěšky, případně se při delším přesunu svézt městskou hromadnou dopravou. Od prvního zastavení na Mendlově náměstí k šestnáctému stanovišti (Mahenovo divadlo) je trasa dlouhá přibližně 5,6 km. Na dvě poslední místa (17 a 18), která jsou dál od centra, doporučujeme zajet městskou hromadnou dopravou. Zájemce má možnost projít navrženou trasu, nebo si ji libovolně upravit podle vlastního uvážení a časových možností.

Navíc představujeme čtyři mimobrněnské lokality, které mají spojitost s osobností Leoše Janáčka. Do Bílovic nad Svitavou a Rajhradu lze dojet za pár minut vlakem nebo si udělat výlet na kole. Dál od Brna leží Luhačovice a Hukvaldy, obě místa stojí za návštěvu nejen kvůli Janáčkovi.

Jako průvodce po stezce vydalo TIC BRNO tištěnou publikace Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem. V prodeji v e-shopu nebo v informačních centrech. Zdarma je v informačních centrech navíc malá verze průvodce - skládačka Janáček v Brně

V říjnu 2018 byly v centru Brna instalovány informační panely s texty, fotografiemi a QR kódy odkazujícími na tyto stránky..


TIC BRNO nabízí komentovanou prohlídku

PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA

Výklad průvodce je možný v českým, anglickém, německém a ruském jazyce.

Délka prohlídky: 3 hodiny (bez vstupů do interiérů). Délku lze upravit dle časových možností skupiny.

Písemnou objednávku je nutné zaslat minimálně 2 týdny před požadovaným termínem 
na e-mailovou adresu pecinkova@ticbrno.cz nebo info@ticbrno.cz

Cena* je podle počtu účastníků: 

do 4 osob 1050 v češtině / 1650 v cizím jazyce

5–14 osob 1250 Kč v češtině / 1950 Kč 

15–24 osob 1450 Kč / 2450 Kč

25–40 osob 1650 Kč / 2950 Kč


*Platba v hotovosti nebo kartou v informačním centru na Staré radnici v den konání prohlídky nebo fakturou.

1

Augustiniánské opatství
na Starém Brně

2

Mendlovo náměstí

3

Zelný trh

4

Stopkova plzeňská pivnice

5

Palác Chlumeckých - Lidové noviny

6

Knihkupectví Barvič a Novotný

7

U Polenků

8

Hotel Slavia

9

Besední dům

10

České Národní divadlo
v Brně na Veveří 

11

Vesna

12

Varhanická škola

13

Památník Leoše Janáčka

14

Sál Stadionu

15

Park Lužánky

16

Mahenovo divadlo

17

Slovanský ústav ku vzdělání učitelů

18

Ústřední hřbitov města Brna

Bílovice nad Svitavou

Benediktinské opatství v Rajhradě

Hukvaldy

LuhačoviceMAPA STEZKY