Sbory

Orání 

pro mužský sbor na text lidové písně ze sbírky Františka Sušila

 • první provedení 1873 Brno
 • první vydání v rámci Čtyři lidové mužské sbory, Hudební matice Umělecké Besedy,
  Praha 1923, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (ed. L. Faltus, P. Oliva)

JW IV/1

1873

Válečná [1]

pro mužský sbor na text neznámého autora

 • nepublikováno

JW IV/2

1873?

Válečná [2]: K svěcení praporu 

pro mužský sbor, trumpetu, tři trombóny a klavír na text neznámého autora

 • první provedení 1873 Brno
 • nepublikováno

JW IV/3

1873

Nestálost lásky

pro mužský sbor na text lidové písně

 • první provedení 1873 Brno
 • první vydání v rámci Drei Männerchöre nach Volksdichtungen, Universal Edition, Vídeň 1978 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/4 

1873

Divím se milému

pro mužský sbor na text lidové písně

 • první provedení neznámo
 • první vydání v Ohlas národních písní č. 2, Melpa, Praha - Brno 1937, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/5

1873-1876

Vínek stonulý

pro mužský sbor na text lidové písně sbírky Františka Sušila

 • první provedení neznámo
 • první vydání v Ohlas národních písní č. 3, Melpa, Praha - Brno 1937, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/6 

1873-1876 

Osamělá bez těchy [1]

pro mužský sbor na text lidové písně z Kollárovy sbírky Národnije zpěvánky

 • první provedení 1874 Brno
 • první vydání v rámci Drei Männerchöre nach Volksdichtungen, Universal Edition, Vídeň 1978 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/7

1874  

Láska opravdivá

pro mužský sbor na text lidové písně z Kollárovy sbírky Národnije zpěvánky

 • první provedení 1876 Brno
 • první vydání v Ohlas národních písní č. 1, Melpa, Praha - Brno 1937, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/8

1876  

Osudu neujdeš

pro mužský sbor na český překlad textu srbské lidové písně ze sbírky Zpěvy lidu srbského

 • první provedení neznámo
 • první vydání v rámci Drei Männerchöre nach Volksdichtungen, Universal Edition, Vídeň 1978 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/9

1876? 

Zpěvná dumka

pro mužský sbor na text Františka Ladislava Čelakovského Zrušení slibu ze sbírky Ohlas písní českých

 • první provedení 1876 Brno
 • první vydání Opus, Brno 1934 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/10

1876  

Na košatej jedli dva holubi seďá

pro mužský sbor na text lidové písně ze sbírky Františka Sušila

 • první provedení 1957 Praha
 • první vydání Moravan, Brno 1957, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva) 

JW IV/11

1876?  

Slavnostní sbor [k položení základního kamene Ústavu ku vzdělání učitelů]

pro mužský sólový kvartet, mužský a ženský sbor na text Karla Kučery

 • první provedení 1877 Brno
 • první vydání Supraphon, Praha 1972 (ed. Jan Trojan, s dokomponovaným klavírem)

JW IV/12

1877  

Slavnostní sbor ku svěcení nové budovy c. k. Slovanského ústavu ku vzdělání učitelů v Brně

pro baryton, mužský sbor a klavír na text Karla Kučery?

 • první provedení 1878 Brno
 • nepublikováno

JW IV/13 

1878 

Píseň v jeseni

pro smíšený sbor na báseň Jaroslava Vrchlického

 • první provedení 1880 Brno
 • první vydání v Smíšené sbory č. 1, Orbis, Praha 1951, kritická edice Editio Janáček, Brno 2007 (partitura, eds. Leoš Faltus a Jiří Zahrádka)

JW IV/14

1880  

Na prievoze

pro mužský sbor na text slovenské lidové písně ze sbírky Jána Kadavého Slovenské spevy

 • první provedení 1957 Praha
 • první vydání Moravan, Brno 1957 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/15

1880?-1884 

Ave Maria

pro mužský sbor na část básně Georga Gordona Byrona Don Juan v překladu Josefa Durdíka

 • první provedení neznámo
 • první vydání v časopise Varyto, Třebíč 1870

JW IV/16

1883  

Čtveřice mužských sborů

1. Vyhrůžka, 2. Ó, lásko, 3. Ach vojna, vojna, 4. Krásné oči tvé. Texty: 1. a 3. lidové písně ze sbírky Františka Sušila, 2. lidová píseň ze Vnorov, 4. na text Jaroslava Tichého

 • první provedení 1886 Brno
 • první vydání jako Mužské sbory, K. Winkler, Brno 1886, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/17

1885  

Kačena divoká

pro smíšený sbor na text lidové písně ze sbírky Františka Sušila

 • první provedení 1891 Brno
 • první vydání v rámci Zpěvník pro školy střední a měšťanské, Joža Barvič, Brno 1885, kritická edice Editio Janáček, Brno 2007 (partitura, eds. Leoš Faltus a J. Zahrádka)

JW IV/18

1885  

3 sbory mužské

1. Loučení, 2. Holubička, 3. Žárlivec. Texty: 1. a 2. básně Elišky Krásnohorské Na rozchodu a Holubička ze sbírky Letorosty, 3. text lidové písně ze sbírky Františka Sušila

 • první provedení 1941 Brno
 • první vydání jako Tři mužské sbory, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/19

1888 

Královničky

Staré národní tance obřadné se zpěvy. 1. Neseme, neseme májiček, 2. Vyletěl sokol, 3. Máme králku chromou, 4. Hejsa, hejsa, má králenko, hejsa, 5. Co to ten král za královnu dostal, 6. Cib, cib, cibulenka, 7. Šohajova mladá žena, 8. Pojedem do mlýna, 9. Naša královna, 10. Vrby se nám zelenají. Na texty lidových písní ze sbírky Františka Sušila a sbírky Královničky Františka X. Bakeše

 • první provedení 1889 Brno
 • první vydání Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1954

JW IV/20

1889? 

Naše píseň [2]

pro smíšený sbor na báseň Svatopluka Čecha Píseň

 • první provedení 1930 Brno
 • první vydání v Smíšené sbory č. 3, Orbis, Praha 1951 (partitura)

JW IV/21 

1890

Což ta naše bříza

pro mužský sbor na báseň Elišky Krásnohorské ze sbírky Máje žití

 • první provedení 1893 Brno
 • první vydání Památník Svatopluka, Brno 1893, kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/22 

1893

Už je slunko z téj hory ven

pro baryton, smíšený sbor a klavír na text lidové písně

 • první provedení 1894 Brno
 • nepublikováno

JW IV/23 

1894

Odpočiň si "Smuteční sbor"

pro mužský sbor na báseň Františka Sušila Zpěv u hrobu P. Ant. Bočka

 • první provedení 1894?
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1926 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/24 

1894

Slavnostní sbor [k svěcení praporu svatojosefské jednoty]

pro mužský sbor na text Vladimíra Šťastného

 • první provedení 1898 Brno
 • první vydání Tisk pěveckého sdružení moravských učitelů, nedat. (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/25 

1897

Osamělá bez těchy [2]

pro mužský sbor na text lidové písně z Kollárovy sbírky Národnije zpěvánky

 • první provedení neznámo
 • první vydání v rámci Drei Männerchöre nach Volksdichtungen, Universal Edition, Vídeň 1978 (partitura), kritická edice SKV C/1 Supraphon, Praha 1983 (eds. Leoš Faltus a Petr Oliva)

JW IV/26 

1898, rev. 1925

Ukvalské písně

úprava lidových písní, pro smíšený sbor na texty a nápěvy ukvalských lidových písní, 1. Ondraš, Ondraš!, 2. Ty ukvalsky kosteličku!, 3. Na tych fojtových lukach, 4. Ty ukvalsky kosteličku, hej!, 5. Pan Buh vam zaplať, 6. Fojtova Hanka

 • první provedení 1944 Hukvaldy (neúplné), 1948 Frýdek-Místek (kompletní)
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1949, kritická edice Editio Janáček, Brno 2007 (partitura, eds. Leoš Faltus a Jiří Zahrádka)

JW IV/27

1899 

Čtvero mužských sborů moravských

1. Dež viš, 2. Komáři, 3. Klekánica, 4. Rozloučení. Texty: 1. a 3. ze sbírky Ondřeje Přikryla Hanácký pěsničky, 2. Bartoš-Janáček: Kytice z národních písní, 4. na text ze sbírky Františka Sušila

 • první provedení čísla 1 a 3 Přerov 1905, číslo 2 Vyškov 1907, číslo 3 Zagreb 1907, číslo 4 Brno 1908
 • první vydání Mojmír Urbánek, Praha 1906

JW IV/28

1900, 1906 

Otče náš

první verze 1901 pro tenor, smíšený sbor a klavír nebo harmonium

druhá verze 1906 pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany na text Otče náš z Matoušova evangelia

 • první provedení první verze 1901 Brno, druhá verze 1906 Praha
 • první verze nepublikována, první vydání druhé verze Státní hudební nakladatelství, Praha 1963

JW IV/29

1901

rev. 1906 

Elegie na smrt dcery Olgy

pro tenor, smíšený sbor a klavír na text Marie Nikolajevny Vevericy

 • první provedení 1930 Brno
 • první vydání Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958

JW IV/30

1903 

Vínek

pro mužský sbor na text lidové písně sebrané Antonínem Kustkou

 • první provedení 1925 Brno
 • první vydání ve Čtyři lidové mužské sbory, Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1923

JW IV/31 

1904-1906?

Lidová nokturna

Večerní zpěvy slovenského lidu z Rovného (26 lidových balad, část II), lidové písně upravené pro "lidový dvojhlas" a klavír, 1. Ej, žalo děvča, 2. Ej, bude zima, bude mráz, 3. Panská lúčka je zelená, 4. Jede furman dolinú, 5. Náš Janyčko malovaný, 6. Keď já pojdem na tu vojnu, milá má!, 7. Vysoko si, laštověnka, lietala

na texty a nápěvy lidových písní z Makova a Velké Rovné sesbíraných Leošem Janáčkem

 • první provedení 1907 Brno
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1922

JW IV/32

1906 

Kantor Halfar

pro mužský sbor na stejnojmennou báseň Petra Bezruče ze sbírky Slezské písně

 • první provedení 1911 Plzeň
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1923

JW IV/33 

1906

Maryčka Magdónova [1]

pro mužský sbor na stejnojmennou báseň Petra Bezruče ze sbírky Slezské písně

 • neprovedeno
 • nepublikováno

JW IV/34 

1906

Maryčka Magdónova [2]

pro mužský sbor na stejnojmennou báseň Petra Bezruče ze sbírky Slezské písně

 • první provedení 1908 Prostějov
 • první vydání Tisk pěveckého sdružení moravských učitelů, 1908, František Urbánek, Praha 1909 (partitura)

JW IV/35 

1907

70 tisíc

pro mužský sbor na stejnojmennou báseň Petra Bezruče ze sbírky Slezské písně

první verze 1909, druhá verze 1912

 • první provedení verze 1909 v roce 1910, verze 1912 v roce 1914 Benešov u Prahy
 • verze 1909 nepublikovaná
 • první vydání verze 1912, Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1923

JW IV/36 

1909

1912

Pět národních písní

úprava lidových písní pro tenor, mužský sbor a klavír nebo harmonium, 1. Išly panny na jahody, 2. V tom velickém širém poli, 3. Proč, kalino, neprokvétáš?, 4. Putovali hudci, 5. A byl jeden zeman. Texty a nápěvy: 1. lidová píseň z Kostice sebraná Josefem Pilátem, 2., 3. Bartoš-Janáček: Kytice z národních písní, 4. lidová píseň z Vnorova sebraná Hynkem Bímem, 5. lidová píseň z Velkých Karlovic sebraná Matějem Duškem

 • první provedení 1934 Brno
 • první vydání v rámci Dvacet šest lidových balad, Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1950

JW IV/37

1912 

Perina

pro mužský sbor na text a nápěv lidové písně ze sbírky Josefa Poláčka Slovácké pěsničky

 • první provedení 1925 Brno
 • první vydání ve Čtyři lidové mužské sbory, Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1923 (partitura)

JW IV/38 

1914?

Vlčí stopa

pro ženský sbor a klavír na stejnojmennou báseň Jaroslava Vrchlického ze sbírky Epické básně

 • první provedení 1916 Luhačovice
 • první vydání Supraphon, Praha 1968 (partitura), kritická edice SKV E/7 Supraphon, Praha 2002 (eds. Miloš Štědroň ml. a Jiří Zahrádka)

JW IV/39 

1916

Hradčanské písničky

pro soprán, ženský sbor, flétnu a harfu, 1. Zlatá ulička, 2. Plačící fontána, 3. Belvedér na texty básní ze sbírky Hradčanské písničky F. S. Procházky

 • první provedení 1916 Praha (pouze č. 1), 1918 Brno (kompletní)
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1922 (partitura), kritická edice SKV E/7 Supraphon, Praha 2002 (eds. Miloš Štědroň ml. a Jiří Zahrádka)

JW IV/40 

1916

Kašpar Rucký

pro ženský sbor na báseň F. S. Procházky O Kašparovi Ruckém ze sbírky Hradčanské písničky

 • první provedení 1921 Praha
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1925, kritická edice SKV E/7 Supraphon, Praha 2002 (eds. Miloš Štědroň ml. a Jiří Zahrádka)

JW IV/41 

1916

Česká legie

pro mužský sbor na anonymní text uveřejněný v Národních listech

 • první provedení 1920 Kroměříž
 • první vydání Tisk pěveckého sdružení moravských učitelů, 1920 (partitura)

JW IV/42 

1918

Potulný šílenec

pro mužský sbor a soprán na text stejnojmenné básně Rabindranata Thákura ze sbírky Zahradník

 • první provedení 1924 Rosice u Brna
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1925

JW IV/43 

1922

Naše vlajka

pro mužský sbor a dva soprány na báseň F. S. Procházky Vlajka ze sbírky Nové hradčanské písničky

 • první provedení 1926 Přerov
 • první vydání Tisk pěveckého sdružení moravských učitelů, 1926

JW IV/44 

1925-1926

Sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity Brno

pro mužský sbor na text Antonína Trýba

 • první provedení 1928 Brno
 • nepublikováno

JW IV/45 

1928