1

Augustiniánské opatství sv. Tomáše na Starém Brně


MENDLOVO NÁMĚSTÍ 1


V roce 1865 odešel Janáček ve svých jedenácti letech z rodných Hukvald do Brna. Díky známosti svého otce Jiřího Janáčka se skladatelem Pavlem Křížkovským byl přijat do fundace augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, který byl v 19. století důležitým intelektuálním centrem Moravy. Působily zde takové osobnosti jako skladatel Pavel Křížkovský, zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, filozof, básník a novinář František Matouš Klácel, literární vědec Tomáš Bratránek a především osvícený opat Cyril Napp. Modráčci, jak se tehdy fundatistům ze Starého Brna říkalo podle světlemodrých obleků, byli hudebně nadaní chlapci z chudých rodin, jimž bylo umožněno důkladné hudební vzdělání spojené se zajišťováním hudby při mších a klášterních hudebních produkcích, někdy i brněnských koncertech a operních představeních. Od roku 1871 Janáček zastupoval Pavla Křížkovského ve funkci ředitele kůru v klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Ve svých sedmdesáti letech skladatel napsal jako vzpomínku na dětská léta strávená v klášteře Pochod modráčků z dechového sextetu Mládí.

Pohled na baziliku Nanebevzetí panny Marie na dnešním Mendlově náměstí (1896) © Archiv města Brna
Pohled na baziliku Nanebevzetí panny Marie na dnešním Mendlově náměstí (1896) © Archiv města Brna

Modráčci! Tak se nám hochům fundace Thurn-Vallesessina přezdívalo v celém Brně - po světlemodrém, bíle obroubeném obleku. Opuštění a jen hlídaní, v teskných chvílích postávali jsme u zamřížovaných oken. Z prelátské zahrady přilétali sezobat, co jsme jim nadrobili, drobouncí modraví ptáčci, též modráčci, ale volnější naši druhové.

Leoš Janáček: Pohled do života i díla (1924)


Augustiniánské opatství a bazilika Nanebevzetí panny Marie na dnešním Mendlově náměstí, dobová pohlednice © archiv JZ
Augustiniánské opatství a bazilika Nanebevzetí panny Marie na dnešním Mendlově náměstí, dobová pohlednice © archiv JZ
Učebna fundace augustiniánského opatství © Moravské zemské muzeum
Učebna fundace augustiniánského opatství © Moravské zemské muzeum
Chodba fundace augustiniánského opatství           © Moravské zemské muzeum
Chodba fundace augustiniánského opatství © Moravské zemské muzeum
Johann Gregor Mendel (1822–1884) © Archiv města Brna
Johann Gregor Mendel (1822–1884) © Archiv města Brna
Pavel Křížkovský (1820–1885) © Archiv města Brna
Pavel Křížkovský (1820–1885) © Archiv města Brna
Autograf titulního listu dechového sextetu Mládí (1924) © Moravské zemské muzeum
Autograf titulního listu dechového sextetu Mládí (1924) © Moravské zemské muzeum
Autograf třetí věty dechového sextetu Mládí s Pochodem modráčků (1924) © Moravské zemské muzeum
Autograf třetí věty dechového sextetu Mládí s Pochodem modráčků (1924) © Moravské zemské muzeum
Augustiniánské opatství na dnešním Mendlově náměstí © Archiv města Brna
Augustiniánské opatství na dnešním Mendlově náměstí © Archiv města Brna
Nápěvek: Leoš Janáček zapsal 12. 4. 1923: Zvony starobrněnského Králové – Kláštera. To vše dunělo © Moravské zemské muzeum
Nápěvek: Leoš Janáček zapsal 12. 4. 1923: Zvony starobrněnského Králové – Kláštera. To vše dunělo © Moravské zemské muzeum