11

Vesna


JASELSKÁ 7–9


Ženská vzdělávací jednota Vesna vznikla v roce 1870, původně jako pěvecký spolek. Zakrátko začala usilovat o vzdělávání  dívek a žen v českém jazyce a poskytovala výuku češtiny, dějepisu, vychovatelství apod., ale i praktický výcvik ručních prací. Dlouholetým ředitelem a schopným organizátorem byl pedagog František Mareš. První školní budovu spolek vystavěl v Údolní ulici, později rozšířil své sídlo o budovu na sousední Jaselské ulici s dekorativními interiéry navrženými architektem Dušanem Jurkovičem. Z Vesny se brzy stalo významné učiliště, které spolupracovalo s nejrůznějšími představiteli kulturního života - výtvarníky, literáty a hudebníky, včetně Leoše Janáčka, který byl přispívajícím členem spolku od roku 1877, přednesl zde řadu přednášek a na spolkových koncertech byla uvedena některá jeho díla. Školu navštěvovala i Janáčkova dcera Olga, s organizací některých spolkových aktivit vypomáhala Janáčkova manželka Zdenka. 

Budova Vesny  v roce 1909  © Archiv města Brna
Budova Vesny v roce 1909 © Archiv města Brna


Velectěný pane! Dne 21. tohoto měsíce [1889] byly v Brně provozovány dámským spolkem "Vesnou" mimo "Královničky": valašské tance. Sebral jsem je ve svém rodném kraji a složil k nim hudbu. Úspěch byl, pro jejich rázovitosť a půvab, úplný.
Tak píšou i referenti.

Z dopisu Leoše Janáčka řediteli pražského Národního divadla Františku Adolfu Šubertovi (?. 2. 1889)


Interiér penzionátu Vesny, fotografie z Jubilejního památníku Vesny v Brně (1911) © archiv JZ
Interiér penzionátu Vesny, fotografie z Jubilejního památníku Vesny v Brně (1911) © archiv JZ
Děkovný dopis za přednášku zaslaný spolkem Vesna Leoši Janáčkovi © Moravské zemské muzeum
Děkovný dopis za přednášku zaslaný spolkem Vesna Leoši Janáčkovi © Moravské zemské muzeum
Program výroční akademie Vesny (1899) © archiv JZ
Program výroční akademie Vesny (1899) © archiv JZ
Program koncertu ve dvoraně Vesny (1899) © Moravské zemské muzeum
Program koncertu ve dvoraně Vesny (1899) © Moravské zemské muzeum
Žákyně Vesniných škol © Moravský zemský archiv
Žákyně Vesniných škol © Moravský zemský archiv
Kuchařská a hospodářská škola Vesny © Moravský zemský archiv
Kuchařská a hospodářská škola Vesny © Moravský zemský archiv
Třída v ústavu učitelek průmyslových škol Vesny © Moravský zemský archiv
Třída v ústavu učitelek průmyslových škol Vesny © Moravský zemský archiv
Třída v ústavu učitelek průmyslových škol Vesny © Moravský zemský archiv
Třída v ústavu učitelek průmyslových škol Vesny © Moravský zemský archiv
Vysvědčení Olgy Janáčkové z vyšší dívčí a průmyslové školy Vesny (1899) © Moravské zemské muzeum
Vysvědčení Olgy Janáčkové z vyšší dívčí a průmyslové školy Vesny (1899) © Moravské zemské muzeum
Olga Janáčková, dcera Zdenky a Leoše Janáčkových, v roce 1899 © Moravské zemské muzeum
Olga Janáčková, dcera Zdenky a Leoše Janáčkových, v roce 1899 © Moravské zemské muzeum
František Mareš (1862–1941), pedagog a ředitel škol Ženské vzdělávací jednoty Vesna © Archiv města Brna
František Mareš (1862–1941), pedagog a ředitel škol Ženské vzdělávací jednoty Vesna © Archiv města Brna
 Diplom za zásluhy, který Leoši Janáčkovi udělil spolek Vesna © Moravské zemské muzeum
Diplom za zásluhy, který Leoši Janáčkovi udělil spolek Vesna © Moravské zemské muzeum