15

Park Lužánky


LIDICKÁ 50


Lužánecký park byl veřejnosti zpřístupněn již koncem 18. století, a patří tak k nejstarším veřejným parkům ve střední Evropě. Uprostřed byl v roce 1855 podle návrhu architekta Ludwiga Förstera postaven novorenesanční restaurační pavilon, takzvané Kasino. Pořádaly se zde nejrůznější společenské akce jako přednášky, výstavy, koncerty či plesy. Janáček zde jako dítě účinkoval na veřejných koncertních produkcích v letech 1866-1869. Když se už jako šestapadesátiletý skladatel v roce 1910 přestěhoval do domku v zahradě varhanické školy na Smetanově ulici, chodil do parku téměř denně na procházky a zapsal si zde mnoho nápěvků, především ptačího zpěvu. Na rohu lužáneckého parku byla v roce 1908 plánována výstavba českého Národního divadla.

Pavilon v Lužánkách v 19. století, dnes sídlo Střediska volného času Lužánky. © Archiv města Brna
Pavilon v Lužánkách v 19. století, dnes sídlo Střediska volného času Lužánky. © Archiv města Brna

Vzpomínám na groteskní scénu s mistrem, kdy jednou po polední zkoušce procházeli jsme se v Lužánkách za debaty o Lišce Bystroušce. Vznikl nám při zkoušce malý problém, jak předvésti scénu, kdy liška vypudí jezevce ze svého doupěte, aby ho sama osídlila. Slova "tumáš něco ženského" provázel Janáček za pravého poledne v parku za pozornosti kolemjdoucích gestem, jak by si scénu představoval. Lišku zaměnil pro tuto situaci za Lišáka, aby to bylo názornější.

Vzpomínka režiséra Oty Zítka.


Leoš Janáček na procházce v parku Lužánky (1928) © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček na procházce v parku Lužánky (1928) © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček v parku Lužánky se svými žáky Břetislavem Bakalou, Františkem Rybkou a Mirko Hanákem (1925) © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček v parku Lužánky se svými žáky Břetislavem Bakalou, Františkem Rybkou a Mirko Hanákem (1925) © Moravské zemské muzeum
Návrh Emila Králíka na divadelní budovu na rohu lužáneckého parku z roku 1908 © Archiv města Brna
Návrh Emila Králíka na divadelní budovu na rohu lužáneckého parku z roku 1908 © Archiv města Brna
Karikatura Leoše Janáčka od Ondřeje Sekory uveřejněná v Lidových novinách © Moravské zemské muzeum
Karikatura Leoše Janáčka od Ondřeje Sekory uveřejněná v Lidových novinách © Moravské zemské muzeum
Plakát ke koncertu varhanické školy v lužáneckém pavilonu (1912) © Moravské zemské muzeum
Plakát ke koncertu varhanické školy v lužáneckém pavilonu (1912) © Moravské zemské muzeum
Plakát ke koncertu varhanické školy v lužáneckém pavilonu (1912) © Moravské zemské muzeum
Plakát ke koncertu varhanické školy v lužáneckém pavilonu (1912) © Moravské zemské muzeum
Nápěvek ptačího zpěvu.  Leoš Janáček zapsal  9. 5. 1921: Ze zpěvu ptačího v Lužánkách. Krásný flautový hlas jakéhosi ptáčka se ozval.  © Moravské zemské muzeum
Nápěvek ptačího zpěvu. Leoš Janáček zapsal 9. 5. 1921: Ze zpěvu ptačího v Lužánkách. Krásný flautový hlas jakéhosi ptáčka se ozval. © Moravské zemské muzeum
Nápěvek mluvy. Leoš Janáček zapsal 9. 6. 1924: U Lužánek doptává se vojáček „Kolik je hodin?“ Dodává: „Máte některé hodinky?“ (nářečné é) Když se z okolostojících nikdo neozval, pravím mu: „Tak vám povím, když to chcete vědět.“ Vojáček se mi usmál.  © Moravské zemské muzeum
Nápěvek mluvy. Leoš Janáček zapsal 9. 6. 1924: U Lužánek doptává se vojáček „Kolik je hodin?“ Dodává: „Máte některé hodinky?“ (nářečné é) Když se z okolostojících nikdo neozval, pravím mu: „Tak vám povím, když to chcete vědět.“ Vojáček se mi usmál. © Moravské zemské muzeum