Přednášky

Lidová hudba

JW XV/358

17. 6. 1894

Stupňování

JW XV/359

1. 2. 1900

Hudební teorie a skladba

JW XV/360

1907, 1908

[Sčasování a skladba]lužby

JW XV/361

1908

Objektivní hodnota hudebního díla


JW XV/362

po 1915

Formace hudební


JW XV/363

1915–17, 1918–19

Opera. Náčrt přednášky


JW XV/364

16.–27. 6. 1919

Skladba. Přednášky školní


JW XV/365

26. 10. 1919

O hudbě národní naší


JW XV/366

 [1919]

Teorie nauk o harmonii


JW XV/367

 [1919–20]

Vědomí skladba


JW XV/368

 [1919–20]

Fonetika pro I. a II. ročník


JW XV/369

10. 2. 1920

Fonetika I, II


JW XV/370

[?1920]

[Systém věd pro poznání hudby]


JW XV/371

[?1920]

O skladbě


JW XV/372

[?1920–21]

Skladatel v práci


JW XV/373

27. 4. 1921

Skladba


JW XV/374

17. 10. – 7. 12. 1921

Skladatel v práci


JW XV/375

[1921–22]

O lidové písni


JW XV/376

10. 2. 1922

Opera


JW XV/377

květen–červen 1922

Opera vývoje schopna?


JW XV/378

[?1922]

Opera či činohra?


JW XV/379

[?1922]

Přednášky na mistrovské škole


JW XV/380

11. 10. 1922 – 5. 1. 1923

Co plyne z notace lidové mluvy?


JW XV/381

15. 5. 1928