Badatelský zájem o skladatele

První výraznější reflexe Janáčkova díla přišla v roce 1910 z pera jeho žáka Jana Kunce. Po roce 1918 se skladatelem začal výrazněji zabývat Vladimír Helfert, který v roce 1939 vydal první díl janáčkovské monografie. Avšak válečné běsnění a autorovo úmrtí projekt ukončilo. První dokončenou monografii vydal již v roce 1924 Max Brod a ve stejném roce také vyšla Janáčkova autobiografie. Po skladatelově smrti se Janáčkem zabývali Adolf Vašek, Leoš Firkušný či Ludvík Kundera. Po válce se tématu věnoval především Bohumír Štědroň, Theodora Straková, dále pak Jan Racek, Jaroslav Vogel, Jaroslav Procházka a František Pala. V dalších generacích především Jiří Vysloužil, Svatava Přibáňová, Miloš Štědroň, dále pak Alena Němcová, Jarmila Procházková, Jiří Zahrádka a další. Nejdůležitějším zahraničním badatelem a autorem nejzásadnější rozsáhlé monografie je John Tyrrell, dále pak Nigel Simeone, Mark Audus, Michael Beckerman, Paul Wingfield a mnozí další.


Literatura (výběr)

BROD, Max. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha, 1924, německy Wien, 1925.

ERISMANN, Guy. Janáček ou la passion de la vérité. Paris, 1980.

HELFERT, Vladimír. Leoš Janáček. Obraz životního a uměleckého boje. Brno, 1939.

HOLLANDER, Hans. Leoš Janáček. Leben und Werk. Zürich, 1964.

HONOLKA, Kurt. Leoš Janáček. Sein Leben, sein Werk, sein Zeit. Stuttgart und Zürich, 1982

PŘIBÁŇOVÁ, Svatava (ed.). Hádanka života: dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové. Brno, 1990.

PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Leoš Janáček. Praha, 1984.

PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Svět Janáčkových oper. Brno, 1998.

RACEK, Jan. Leoš Janáček. Mensch und Künstler. Leipzig, 1962, česky Praha, 1963.

SIMEONE, Nigel - TYRRELL, John - NĚMCOVÁ, Alena. Janáček's Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček. Oxford, 1997.

SIMEONE, Nigel. The Janáček Compendium. The Boydell Press, 2019.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Leoš Janáček. K jeho lidskému a uměleckému profilu. Brno, 1966.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Leoš Janáček. Vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie. Praha, 1986.

ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. Brno, 1998.

TYRRELL, John. Janáček. Years of a Life (sv. 1: The Lonely Blackbird, London, 2006, sv. 2: Tsar of the Forests). London, 2007.

TYRRELL, John. Janáček's Operas. A Documentary Account. London, 1992.

TYRRELL, John. Leoš Janáček, svazek I: Osiřelý kos (1854-1914). Brno, 2018.

TYRRELL, John. Leoš Janáček, svazek II: Car lesů (1914-1928). Brno, 2021.

VESELÝ, Adolf (ed.). Leoš Janáček. Pohled do života i díla. Praha, 1924.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Leben und Werk. Kassel, 1958, česky Praha, 1963.

VYSLOUŽIL, Jiří (ed.). Leoš Janáček: O lidové písni a lidové hudbě. Praha, 1955.

ZAHRÁDKA, Jiří a kolektiv (ed.). Korespondence Leoše Janáčka [online]. Brno, 2016.

ZAHRÁDKA, Jiří - PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Leoš Janáček ve fotografiích. Brno, 2008.

ZAHRÁDKA, Jiří. Divadlo nesmí býti lidu komedií. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně. Theatre must not be a comedy for the people. Leoš Janáček and the National Thetre in Brno. Brno, 2012, 2018.

ZAHRÁDKA, Jiří. "Pravdu, první věci pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně." "Truth, the first things is truth, not beauty. The story of Janáček's Jenůfa". Brno, 2021.


Od roku 1978 vychází Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka v nakladatelství Supraphon a Bärenreiter. Kritické edice vydává také Universal Edition a Henle Verlag. Kritická vydání vždy obsahují také podrobnou kapitolu o vzniku a prvním provedení daného díla.

Detailní soupis literatury je dostupný v Českém hudebním slovníku osob a institucí.