Benediktinské opatství v Rajhradě


KLÁŠTER 1


Janáček byl s rajhradským opatstvím v kontaktu od mládí, neboť tamní Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských mu tiskla jeho rané skladby. Později zajížděl do Rajhradu se svými žáky z varhanické školy, aby zde účinkovali na slavnostních mších v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. V roce 1914 takto vypravil do rajhradského opatství zájezd studentů, aby provedli trojhlasou mši F dur s průvodem varhan od Eduarda Treglera. Na varhany hrál Leoš Janáček, provedení řídil Bohumil Holub, sólisty byli JUDr. Jaroslav Lecian a Rudolf Janč. Téhož dne se uskutečnil také varhanní koncert, na kterém účinkovali nejvyspělejší žáci školy. Za tyto služby připravili
benediktini žákům varhanické školy bohaté občerstvení.

Benediktinské opatství v Rajhradě © Archiv Staroslavného benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě
Benediktinské opatství v Rajhradě © Archiv Staroslavného benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě

V Rajhradě, sídle opata Šupa, mecenáše naší školy, jsme s velkým úspěchem provedli Lisztovu mši pro mužský sbor. Pak byl dobrý oběd v blízké restauraci, při němž bylo hodně veselo. Doprovázel nás tenkrát mimo Janáčka, Treglera, který dirigoval, a Holuba, který hrál na varhany, také prof. Malý, houslista. Zatímco první tři byli hosty kláštera, prof. Malý zůstal s námi a zaplatil celou čtvrtku plzeňského. To značně přispělo k dobré náladě a zpívalo se a hrálo, jak už to mládí dovede. Odpoledne jsme však na žádost opata museli uspořádat varhanní koncert. I přes polední intermezzo všechno dopadlo dobře, byla ještě vydatná svačina, a k večeru v dobré náladě a s radostným úsměvem Janáčkovým opouštěli jsme Rajhrad.

Ze vzpomínky žáka varhanické školy Emila Burejsy (Ostravský kraj k 30. výročí úmrtí LJ, Ostrava 1958)