Literární dílo nedatované

Pinkava to byla

JW XV/355

Prvky typů české mluvy

JW XV/356

Světci na tom pražském mostě

JW XV/357