Literární dílo nedatované

Pinkava to byla.

JW XV/355

Prvky typů české mluvy.

JW XV/356

Světci na tom pražském mostě.

JW XV/357