8

Hotel Slavia


SOLNIČNÍ 17


Secesní hotel Slavia otevřel v roce 1899 vlastenec Karel Moravec a brzy se tento ryze český podnik stal vyhlášeným centrem českého kulturního dění. V Národní kavárně v přízemí hotelu bylo návštěvníkům k dispozici množství českých tiskovin, scházely se zde významné brněnské osobnosti i členové různých českých spolků, například Národní jednoty, Spolku československých obchodních cestujících nebo Lyžařského spolku (jehož předsedou byl spisovatel Jiří Mahen). Mezi návštěvníky patřil i Leoš Janáček, který do hotelu Slavia docházel na schůzky Ruského kroužku, jehož byl spoluzakladatelem a nadšeným členem. Ve spolku aktivně působila i Janáčkova dcera Olga nebo knihkupec Josef Barvič. V ruské literatuře Janáček našel inspiraci ke svým četným dílům, např. orchestrální rapsodii Taras Bulba nebo operám Káťa Kabanová a Z mrtvého domu.

Hotel Slavia  v roce 1931   © Archiv města Brna
Hotel Slavia v roce 1931 © Archiv města Brna

Milý příteli!

Onen Rus - eskamoteur přišel včera ke mne a prosil pro Boha o nějaké doporučení.
Zle se mu vede.
Buďte tak laskav a napište rekomandaci v ten smysl, že produkoval se v Ruském kroužku a že znamenitě pobavil celou společnost. Podpis na to doporučení dejte jen - "Ruský kroužek v Brně".

Z dopisu Leoše Janáčka Vladimíru Zachovi, poštovnímu řediteli v Brně, který působil ve výboru Ruského kroužku (nedatováno)


Leoš Janáček před hotelem Slavia při zájezdu orchestru pražského Národního divadla 22. 6. 1917 (zleva Leoš Janáček, Karel Kovařovic, František Svěntý, Jan Buchtele, Jan Kunc, František Mareš) © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček před hotelem Slavia při zájezdu orchestru pražského Národního divadla 22. 6. 1917 (zleva Leoš Janáček, Karel Kovařovic, František Svěntý, Jan Buchtele, Jan Kunc, František Mareš) © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček se členy Ruského kroužku asi roku 1910 © Moravské zemské muzeum
Leoš Janáček se členy Ruského kroužku asi roku 1910 © Moravské zemské muzeum
Hotel Slavia před rokem 1918, dobová pohlednice © Nakladatelství Josef Filip
Hotel Slavia před rokem 1918, dobová pohlednice © Nakladatelství Josef Filip