Edice lidové hudby

Kytice z národních písní moravských

174 písní uspořádaných Františkem Bartošem a Leošem Janáčkem

Emil Šolc, Telč 1890

JW XIII/1

1890

Kytice z národních písní moravských, slovenských a českých

195 písní uspořádaných Františkem Bartošem a Leošem Janáčkem

Emil Šolc, Telč 1901

JW XIII/2

1901

Národní písně moravské v nově nasbírané

2057 písní a tanců uspořádaných Františkem Bartošem a Leošem Janáčkem,
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1901

JW XIII/3

1901

Z nové sbírky národních písní moravských

25 písní a tanců uspořádaných Leošem Janáčkem a Pavlem Vášou,

Večery, příloha Lidových novin, Brno 1911, 1912

JW XIII/4

1911, 1912

Moravské písně milostné 1

150 písní uspořádaných Leošem Janáčkem a Pavlem Vášou,
Státní ústav pro lidovou píseň v ČSR v komisi Orbis, Praha 1930–36

JW XIII/5

1930–36