Úpravy a transkripce

Joseph Haydn: Gott erhalte den Kaiser

úprava pro zpěv a varhany

JW XII/1

1872?-03

Antonín Dvořák, 6 moravských dvojzpěvů

úprava pro smíšený sbor a klavír

JW XII/2

1877, 1884

Edvard Grieg: Landkjending, op.31

transkripce pro baryton, mužský sbor, klavír a harmonium

JW XII/3

1901

Mše dle Lisztovy Messe pour orgue

úprava pro smíšený sbor a varhany

JW XII/4

1901

Církevní zpěvy české vícehlasé z příborského kancionálu

transkripce vánočních a velikonočních hymnů pro smíšený sbor

JW XII/5

1904