Liturgické skladby

Graduale "Speciosus forma"

moteto pro smíšený sbor a varhany

 • první provedení 1998
 • první vydání Editio Janáček, Brno 2002

JW II/1

1874

Introitus in festo Ss. Nominis Jesu

moteto pro smíšený sbor a varhany

 • první provedení 1998
 • první vydání Editio Janáček, Brno 2002

JW II/2

1875

Exaudi Deus [1]

moteto pro smíšený sbor a varhany

 • první provedení 1998
 • první vydání Editio Janáček, Brno 2002

JW II/3

1875

Exaudi Deus [2]

moteto pro smíšený sbor

 • první provedení 1943 Brno
 • první vydání Cecilia 1877

JW II/4

1875 

Benedictus

moteto pro smíšený sbor a varhany

 • první provedení 1998
 • první vydání Editio Janáček, Brno 2002

JW II/5

1875

Communio "Fidelis servus" 

moteto pro smíšený sbor

 • první provedení 1979 Brno
 • první vydání Editio Janáček, Brno 2002

JW II/6

1875 

Regnum mundi

moteto pro smíšený sbor

 • první provedení 1878
 • nepublikováno

JW II/7

1875?–78

Exurge Domine

moteto pro smíšený sbor

 • první provedení 1998
 • nepublikováno

JW II/8

1875?–79

Graduale in festo purifacationis BVM "Suscepimus"

moteto pro smíšený sbor

 • první provedení 1879
 • první vydání Editio Supraphon 1971

JW II/9

1875?–79

České církevní zpěvy z Lehnerova mešního kancionálu

 • první vydání K.Winkler 1882, 1889

JW II/10

1881

Svatý Václave

varhanní doprovod k starému českému hymnu

 • nepublikováno

JW II/11

1902?

Constitues

moteto pro mužský sbor a varhany

 • první provedení 1903 Brno
 • první vydání Editio Supraphon, Praha 1971

JW II/12

1903?

Veni Sancte Spiritus

moteto pro mužský sbor

 • první provedení 1947 Brno
 • první vydání Universal Edition, Vídeň 1978

JW II/13

1903?

Zdrávas Maria

první verze pro tenor, smíšený sbor, housle a varhany, druhá verze pro tenor nebo soprán,
housle a klavír nebo varhany

 • první provedení první verze 1943 Brno
 • první vydání Universal Edition, Vídeň 1978

JW II/14

1904