Komorní dílo

Znělka [1] 

pro čtyři housle

 • první provedení 1988 Brno
 • první vydání v rámci Sborník pražských studií, Editio Janáček, Brno 2001

JW VII/1

1875

Znělka [2] 

pro čtyři housle

 • první provedení 1988 Brno
 • první vydání v rámci Sborník pražských studií, Editio Janáček, Brno 2001

JW VII/2

1875

Romance

pro housle a klavír

 • první provedení 1904 Ivančice
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1938 (partitura), kritická edice SVK E/1 Supraphon, Praha 1988 (eds. Jan Krejčí a Alena Němcová)

JW VII/3 

1879

Dumka

pro housle a klavír

 • první provedení 1885 Brno
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1929, kritická edice SVK E/1 Supraphon, Praha 1988 (eds. Jan Krejčí a Alena Němcová)

JW VII/4 

1879?–1880

Pohádka

pro violoncello a klavír

na báseň Vasilije Andrejeviče Žukovského

1. Con moto, 2. Con moto, 3. Allegro, 4. [Adagio]

První verze 1910 - tři části, druhá verze 1912 - čtyři části, třetí verze 1913, čtvrtá verze 1923

 • první provedení první verze 1910 Brno, druhá verze 1912 Vyškov, čtvrtá verze 1923 Brno
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1924 (verze 1923), kritická edice SVK E/2 Supraphon, Praha 1988 (verze 1923, 1910, 1912, eds. Jiří Fukač a Bedřich Havlík)

JW VII/5

1910

1912

1923

Presto

pro violoncello a klavír

 • první provedení 1948 Brno
 • první vydání Supraphon, Praha 1970, kritická edice SVK E/2 Supraphon, Praha (eds. Jiří Fukač a Bedřich Havlík)

JW VII/6 

1910?

1924?

Sonáta

pro housle a klavír

verze 1914-1915, rev. 1916, 1920

1. Con moto, 2. Adagio, 3. Balada, 4. Con moto

verze 1922

1. Con moto, 2. Balada con moto, 3. Allegretto, 4. Adagio

 • první provedení verze 1922 Brno 1922
 • první vydání verze 1915 A. Švarc, Kutná Hora 1915 (pouze Balada), verze 1922 Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1922, kritická edice SVK E/1 Supraphon, Praha 1988 (eds. Jan Krejčí a Alena Němcová)

JW VII/7

1914–15, rev. 1916, 1920 

Kvartet z podnětu L. N. Tolstého "Kreutzerovy sonáty"

pro smyčcový kvartet

1. Adagio, 2. Con moto, 3. Con moto, 4. Con moto

 • první provedení Praha 1924
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1925, kritická edice E/3 Editio Bärenreiter Praha, 2000 (eds. Leoš Faltus a Miloš Štědroň)

JW VII/8 

1923

Pochod modráčků

pro pikolu a klavír

 • první provedení neznámo
 • první vydání Hudební besídka, Praha 1927-1928 (partitura pro pikolu, zvonkohru a malý bubínek nebo pro pikolu a klavír), Supraphon, Praha 1970 (partitura pro pikolu a klavír)

JW VII/9

1924 

Mládí

suita pro dechový sextet

1. Andante, 2. Moderato, 3. Allegro, 4. Con moto

 • první provedení 1924
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1925, kritická edice SVK E/6 Supraphon, Praha 1990 (eds. Jan Doležal a Leoš Faltus)

JW VII/10

1924 

Concertino

pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh a fagot

1. Moderato, 2. Piú mosso, 3. Con moto, 4. Allegro

 • první provedení 1926 Brno
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1926, kritická edice E/7 Editio Janáček, Brno 2001 (eds. Leoš Faltus a Eva Drlíková)

JW VII/11

1925 

Capriccio

pro klavír levou rukou, flétnu/pikolu, dvě trubky, tři pozouny a tenorovou tubu

1. Allegro, 2. Adagio, 3. Allegretto, 4. Andante

 • první provedení 1928 Praha
 • první vydání Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1953 (partitura), kritická edice E/5 Editio Bärenreiter, Praha 2001 (eds. Leoš Faltus a Jarmila Procházková)

JW VII/12

1926 

Kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello "Listy důvěrné" 

1. Andante, 2. Adagio, 3. Moderato, 4. Allegro

 • první provedení Brno 1928
 • první vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1938

JW VII/13

1928