Vorträge

Lidová hudba [Volksmusik]

JW XV/358

17. 6. 1894

Stupňování [Steigerung]

JW XV/359

1. 2. 1900

Hudební teorie a skladba [Musiktheorie und Komposition]

JW XV/360

1907, 1908

[Sčasování a skladba] [Rhythmus und Komposition]

JW XV/361

1908

Objektivní hodnota hudebního díla [Der objektive Wert eines musikalischen Werks]


JW XV/362

po 1915

Formace hudební [Musikformationen]


JW XV/363

1915–17, 1918–19

Opera. Náčrt přednášky [Oper. Vortragsskizze]


JW XV/364

16.–27. 6. 1919

Skladba. Přednášky školní [Komposition. Schulvorträge]


JW XV/365

26. 10. 1919

O hudbě národní naší [Über unsere Volksmusik]


JW XV/366

 [1919]

Teorie nauk o harmonii [Theorien der Harmonielehre]


JW XV/367

 [1919–20]

Vědomí a skladba [Bewusstsein und Komposition]


JW XV/368

 [1919–20]

Fonetika pro I. a II. ročník [Phonetik für den I. und II. Jahrgang]


JW XV/369

10. 2. 1920

Fonetika I, II [Phonetik I, II]


JW XV/370

[?1920]

[Systém věd pro poznání hudby] [Ein System der Wissenschaften zum Verstehen von Musik]


JW XV/371

[?1920]

O skladbě [Über Komposition]


JW XV/372

[?1920–21]

Skladatel v práci [Der Komponist bei der Arbeit]


JW XV/373

27. 4. 1921

Skladba [Komposition]


JW XV/374

17. 10. – 7. 12. 1921

Skladatel v práci [Der Komponist bei der Arbeit]


JW XV/375

[1921–22]

O lidové písni [Über das Volkslied]


JW XV/376

10. 2. 1922

Opera [Oper]


JW XV/377

květen–červen 1922

Opera vývoje schopna? [Ist die Oper entwicklungsfähig?]


JW XV/378

[?1922]

Opera či činohra? [Oper oder Schauspiel?]


JW XV/379

[?1922]

Přednášky na mistrovské škole [Vorlesungen an der Meisterschule]


JW XV/380

11. 10. 1922 – 5. 1. 1923

Co plyne z notace lidové mluvy? [Was folgt aus der Notierung der Volkssprache?]


JW XV/381

15. 5. 1928