Editionen von Volksmusik

Kytice z národních písní moravských [Blumenstrauß aus mährischen Volksliedern]

174 Lieder, zusammengestellt von František Bartoš und Leoš Janáček

Emil Šolc, Telč 1890

JW XIII/1

1890

Kytice z národních písní moravských, slovenských a českých [Blumenstrauß aus mährischen, slowakischen und böhmischen Volksliedern]

195 Lieder, zusammengestellt von František Bartoš und Leoš Janáček

Emil Šolc, Telč 1901

JW XIII/2

1901

Národní písně moravské v nově nasbírané [Mährische Volkslieder in neuer Sammlung]

2057 Lieder und Tänze, zusammengestellt von František Bartoš und Leoš Janáček
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění [Tschechische Akademie des Kaisers Franz Joseph für Wissenschaften, gesprochenes Wort und Kunst], Praha 1901

JW XIII/3

1901

Z nové sbírky národních písní moravských [Aus der neuen Sammlung von mährischen Volksliedern]

25 Lieder und Tänze, zusammengestellt von Leoš Janáček und Pavel Váša

Večery, Beilage der Zeitung Lidové noviny, Brno 1911, 1912

JW XIII/4

1911, 1912

Moravské písně milostné 1 [Mährische Liebeslieder 1]

150 Lieder, zusammengestellt von Leoš Janáček und Pavel Váša
Státní ústav pro lidovou píseň v ČSR [Staatliches Institut für Volkslied in der ČSR], in Kommission Orbis, Praha 1930–36

JW XIII/5

1930–36