Zu Janáčeks Lebzeiten erschienen

Pavel Křížkovský a jeho činnost u opravě chrámové hudby [Pavel Křížkovský und seine Tätigkeit bei der Reform der Kirchenmusik]

Cecilie

JW XV/1

5. 1. 1875, 12. 1. 1875

Z Prahy (Kostelní zpěv na c.k. vyšší české reálce) [Aus Prag (Kirchengesang an der k.k. böhmischen Ober-Realschule)]

Cecilie

JW XV/2

5. 3. 1875

Z Brna [Aus Brünn]

Cecilie

JW XV/3

5. 5. 1875

Zkouška pěvecká ke koncertu [Gesangsprobe für ein Konzert]

Moravská Orlice

JW XV/4

28. 7. 1875

Zasláno [Eingesendet]

Moravská Orlice

JW XV/5

30. 10. 1875

Něco o hudbě brněnské [Etwas über die Brünner Musik]

Moravská Orlice

JW XV/6

13. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Etwas über die Brünner Musik]

Moravská Orlice

JW XV/7

19. 11. 1875 

Něco o hudbě brněnské [Etwas über die Brünner Musik]

Moravská Orlice

JW XV/8

24. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Etwas über die Brünner Musik]

Moravská Orlice

JW XV/9

30. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Etwas über die Brünner Musik]

Moravská Orlice

JW XV/10

11. 12. 1875

Koncert ve prospěch nemocnice milosrdných bratrů [Konzert zugunsten des Spitals der Barmherzigen Brüder]

Moravská Orlice

JW XV/11

14. 12. 1875

Hudební zábava brněnské besedy [Musikalische Unterhaltung der Beseda brněnská]

Moravská Orlice

JW XV/12

19. 12. 1875

II. koncert brněnského hudebního spolku [II. Konzert des Brünner Musikvereins]

Moravská Orlice

JW XV/13

2. 5. 1876

Nové varhany v Králové klášteře na Starém Brně [Neue Orgel im Königinkloster Alt Brünn]

Hlas. Noviny pro lid

JW XV/14

5. 9. 1876

Komorní hudba pořádaná pí. Amálií Wickenhauser-Nerudovou a p. Lvem Janáčkem [Kammermusik gegeben von Fr. Amálie Wickenhauser-Nerudová und Hrn. Lev Janáček]

Moravská Orlice

JW XV/15

23. 12. 1876

Všelijaká objasnění melodická a harmonická [Allerlei melodische und harmonische Erklärungen]

Cecilie

JW XV/16

5. 3. 1877

Quintett Brahmsů [Quintett von Brahms]

Moravská Orlice

JW XV/17

24. 1., 1. 2., 2. 2. 1877 

Nový časopis hudební na Moravě. Panu Gustavu Sobotkovi [Neue Musikzeitschrift in Mähren. Für Herrn Gustav Sobotka]

Moravská Orlice

JW XV/18

30. 1. 1877 

Z uměleckého života [Aus dem künstlerischen Leben]

Hlas. Noviny pro lid

JW XV/19

27. 6. 1877

Základové, jimiž se řídí vyučování na slovanských průpravnách učitelských v Brně [Grundlagen, nach denen sich der Unterricht an den slawischen Lehrerseminaren in Brünn richtet]

Cecilie

JW XV/20

5. 7. 1877

Koncert [brněnského spolku] [Konzert (des Brünner Vereins)]

Moravská Orlice

JW XV/21

20. 12. 1877

České divadlo v Brně [Tschechisches Theater in Brünn]

Moravská Orlice

JW XV/22

12. 10. 1880

Zřízení varhanické školy na Moravě (Provolání) [Die Einrichtung einer Orgelschule in Mähren (Aufruf)]

Dalibor

JW XV/23

1. 7. 1881

Ondříčkův koncert v Brně [Ondříčeks Konzert in Brünn]

Moravská Orlice

JW XV/24

20. 11. 1883

Provolání [Aufruf]

Hudební listy

JW XV/25

13. 12. 1884

Stati z theorie hudby [Aufsätze zur

Musiktheorie]

Hudební listy

JW XV/26

13. 12., 20. 12., 27. 12. 1884, 3. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/27

13. 12. 1884

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/28

20. 12. 1884

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/29

27. 12. 1884

Tristan a Isolda od R. Wagnera [Tristan und Isolde von R. Wagner]

Hudební listy

JW XV/30

3. 1., 12. 1., 19. 1., 2. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/31

3. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/32

12. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/33

19. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/34

26. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/35

 2. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/36

9. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/37

16. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/38

23. 2. 1885

Zpěv na školách národních [Gesang an den Volksschulen]

Hudební listy

JW XV/39

2. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/40

2. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/41

9. 3. 1885

I. koncert ve prospěch varhanické školy [I. Konzert zugunsten der Orgelschule]

Hudební listy

JW XV/42

9. 3. 1885

K organizaci hudebního života v Brně [Zur Organisation des Musiklebens in Brünn]

Moravská Orlice

JW XV/43

29. 7. 1885

O dokonalé představě dvojzvuku [Über die perfekte Konzeption des Zweiklangs]

Hudební listy

Knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno 1886

JW XV/44

19. 10., 1. 11., 15. 11., 1. 12., 15. 12. 1885, 1. 1., 15. 1., 1. 2., 15. 10., 1. 11., 15. 11. 1886

Missa Quinti toni. Auctore Orlando di Lasso

Hudební listy

JW XV/45

19. 10., 1. 11. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/46

19. 10. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/47

1. 11. 1885

Divadelní zprávy [Theaternachrichten]

Hudební listy

JW XV/48

15. 11. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/49

1. 12. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/50

15. 12. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/51

1. 1. 1886

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/52

1. 2. 1886

Církevní hudba [Kirchenmusik]

Hudební listy

JW XV/53

1. 2. 1886

Národní divadla v Brně [Das Nationaltheater in Brünn]

Hudební listy

JW XV/54

24. 2. 1886

Opera Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/55

24. 2. 1886

Bedřich Smetana o formách hudebních [Bedřich Smetana über musikalische Formen]

Hudební listy

JW XV/56

15. 10. 1886

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/57

15. 10. 1886

Kancionálky [Gesangbücher]

Hudební listy

JW XV/58

 1. 11., 1. 12. 1886, 15. 1. 1887

Opera Prozatímního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/59

 1. 11. 1886

Z hudebního ruchu brněnského [Aus dem Brünner Musikleben]

Hudební listy

JW XV/60

15. 11. 1886

O představě tóniny [Über das Konzept der Tonart]

Hudební listy

JW XV/61

1. 12., 15. 12. 1886, 1. 1., 1. 15., 1. 2., 15. 2., 1. 3. 1887

Opera Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/62

1. 12. 1886

Introdukce k "Markétce" Ch. Gounoda [Einleitung zu Ch. Gounods "Faust"]

Hudební listy

JW XV/63

15. 12. 1886

Opera Prozatímního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/64

15. 12. 1886 

Slovanstvo ve svých zpěvech [Das Slaventum in Liedern]

Hudební listy

JW XV/65

1. 3. 1887

Akademie hudební v Praze [Eine Musikakademie in Prag]

Hudební listy

JW XV/66

1. 1. 1887

Opera Národního divadla v Brně [Die Oper des Nationaltheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/67

1. 1. 1887

O vědeckosti nauk o harmonii [Über die Wissenschaftlichkeit von Harmonielehren]

Hudební listy

JW XV/68

15. 1. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/69

15. 1. 1887 

Původní novinka. Poprvé: Ženichové. Komická opera a.t.d. V hudbu uvedl Karel Kovařovic [Eine originelle Neuheit. Erstmals: Ženichové (Die Bräutigame). Komische Oper usw. Komponiert von Karel Kovařovic]

Hudební listy

JW XV/70

15. 1. 1887

Tož přece aktuelní! [Also, das ist doch aktuell!]

Hudební listy

JW XV/71

1. 2. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/72

1. 2. 1887

Několik slov o Svatojanských proudech J. R. Rozkošného [Einige Worte über "Svatojanské proudy" (Die Moldaunixe) von J. R. Rozkošný]

Hudební listy

JW XV/73 

15. 2. 1887

Období divadelní skončeno [Theatersaison beendet]

Hudební listy,

JW XV/74

1. 3. 1887

Starý rukopis notový z archivu Králové kláštera na Starém Brně [Eine alte Notenhandschrift aus dem Archiv des Königinklosters Alt Brünn]

Hudební listy

JW XV/75

1. 11. 1887

O trojzvuku [Über den Dreiklang]

Hudební listy

JW XV/76

1. 11., 1. 12. 1887, 1. 1., 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/77

1. 11. 1887

Návrh osnovy pro vyučování zpěvu na gymnasiích a školách reálných [Entwurf eines Lehrplans für den Singunterricht an Gymnasien und Realschulen]

Hudební listy

JW XV/78

1. 12. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/79

1. 12. 1887

Slovíčko o kontrapunktu [Ein Wörtchen über den Kontrapunkt]

Hudební listy

JW XV/80

1. 1. 1888

O transponování chorálních zpěvů [Über das Transponieren von Choralgesängen]

Hudební listy

JW XV/81

1. 1. 1888

O vyučování zpěvu v 1. třídě školy národní [Über den Singunterricht in der 1. Volksschulklasse]

Hudební listy

JW XV/82

1. 1. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/83

1. 1. 1888

Duchaplná práce [Geistreiche Arbeit]

Hudební listy

JW XV/84

1. 2. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Hudební listy

JW XV/85

1. 2. 1888

Zvláštní úkaz [Eine besondere Erscheinung]

Hudební listy

JW XV/86

1. 3. 1888

P. I. Čajkovský v Praze [P. I. Tschaikowski in Prag]

Hudební listy

JW XV/87

1. 3. 1888

Pohodlí v invenci [Bequemlichkeit in der Invention]

Hudební listy

JW XV/88

1. 4. 1888

Bojovnému kohoutu z Dalibora [Dem Kampfhahn aus Dalibor]

Hudební listy

JW XV/89

1. 4. 1888

Těžká intonace [Schwierige Intonation]

Hudební listy

JW XV/90

1. 5. 1888

Ricercar

Hudební listy

JW XV/91

1. 6. 1888

Chystají se do tisku [In Vorbereitung für den Druck]

Hudební listy

JW XV/92

1. 6. 1888

Národní písně moravské [Mährische Volkslieder]

Hudební listy

JW XV/93

 1. 6. 1888

Několik slov o lidových písních moravských [Einige Worte über mährische Volkslieder]

Hudební stránka, Bartoš, F.: Národní písně moravské v nově nasbírané, Brno

JW XV/94

1889

Dmitrij Slavjanskij

Moravská Orlice

JW XV/95

1. 5. 1890

České divadlo v Brně [Tschechisches Theater in Brünn]

Moravské listy

JW XV/96

8. 10. 1890

Koncert Ondříčkův [Ondříčeks Konzert]

Moravské listy

JW XV/97

15. 10. 1890

Prozatímní národní divadlo [Das Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/98

15. 10. 1890

Prozatímní národní divadlo. Opera [Das Interimstheater. Oper]

Moravské listy

JW XV/99

29. 10. 1890

Zpěvohra v Prozatímním národním divadle [Oper im Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/100

4. 11. 1890

Opera Prodaná nevěsta [Die Oper "Die verkaufte Braut"]

Moravské listy

JW XV/101

12. 11. 1890

Filharmonický spolek Beseda brněnská [Der Philharmonische Verein Beseda brněnská]

Moravské listy

JW XV/102

12. 11. 1890

Opera v Prozatímním národním divadle [Oper im Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/103

22. 11. 1890

Prozatímní národní divadlo v Brně [Interimstheater in Brünn]

Moravské listy

JW XV/104

13. 12. 1890

Troubadour. Opera od Verdiho [Der Troubadour. Oper von Verdi]

Moravské listy

JW XV/105

20. 12. 1890

Prodaná nevěsta [Die verkaufte Braut]

Moravské listy

JW XV/106

20. 12. 1890

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Moravské listy

JW XV/107

31. 12. 1890

Kytice z národních písní moravských. Předmluva k I. vydání [Ein Blumenstrauß aus mährischen Volksliedern. Vorwort zur I. Auflage]

Emil Šolc, Telč

JW XV/108

1890

Tance valašské a lašské [Walachische und lachische Tänze]

Moravské listy

JW XV/109

3. 1. 1891

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Die Oper des Interimstheaters in Brünn]

Moravské listy

JW XV/110

15. 1. 1891

Bramborová vojna - Mladý houslista [Kartoffelkrieg - Der junge Geiger]

Moravské listy

JW XV/111

17. 1. 1891

Prozatímní národní divadlo v Brně [Das Interimstheater in Brünn]

Moravské listy

JW XV/112

24. 1. 1891

Mladý houslista [Der junge Geiger]

Moravské listy

JW XV/113

29. 1. 1891

Eugenij Oněgin [Eugen Onegin]

Moravské listy

JW XV/114

28. 2. 1891

Zemřel prof. dr. Josef Chmelíček [Prof. Dr. Josef Chmelíček gestorben]

Moravské listy

JW XV/115

19. 3. 1891

Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka ["Die heilige Ludmila" von Antonín Dvořák]

Moravské listy

JW XV/116

18. 4. 1891

Národní písně pro školy [Volkslieder für Grundschulen]

Moravské listy

JW XV/117

11. 7. 1891

Naše divadlo [Unser Theater]

Moravské listy

JW XV/118

30. 9. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Oper im tschechischen Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/119

7. 10. 1891

Zpěvohra Prozatímního českého divadla [Die Oper des tschechischen Interimstheaters]

Moravské listy,

JW XV/120

10. 10. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Oper im tschechischen Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/121

24. 10. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Oper im tschechischen Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/122

31. 10. 1891

Koncert Ondříčkův v Brně dne 29. října 1891 [Ondříčeks Konzert in Brünn am 29. Oktober 1891]

Moravské listy

JW XV/123

31. 10. 1891

Opera Prozatímního národního divadla [Die Oper des tschechischen Interimstheaters]

Moravské listy,

JW XV/124

14. 11. 1891

Národní divadlo v Brně [Das Nationaltheater in Brünn]

Moravské listy

JW XV/125

2. 12. 1891

Filharmonická beseda [Die Philharmonische Beseda]

Moravské listy

JW XV/126

2. 12. 1891

Oslava Mozartova ve výroční den úmrtí jeho před 100 lety [Mozartfeier zur Wiederkehr seines Todestages vor 100 Jahren]

Moravské listy

JW XV/127

9. 12. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Oper im tschechischen Interimstheater]

Moravské listy

JW XV/128

19. 12. 1891

O písni národní [Über das Volkslied]

Moravské listy

JW XV/129

24. 12. 1891

Romeo a Julie [Romeo und Julia]

Moravské listy

JW XV/130

30. 12. 1891

Hoffmannovy povídky [Hoffmanns Erzählungen]

Moravské listy

JW XV/131

20. 1. 1892

Hubička od B. Smetany ["Der Kuss" von B. Smetana]

Moravské listy

JW XV/132

27. 1. 1892

Koncert Filharmonického spolku Beseda brněnská [Konzert des Philharmonischen Vereins Beseda brněnská]

Moravské listy

JW XV/133

27. 1. 1892

Hudební album. Původní produkce domácí [Musikalbum. Eine originelle heimische Produktion]

Moravské listy

JW XV/134

30. 1. 1892

Zasláno. Panu Fr. A. Urbánkovi, redaktoru Dalibora v Praze [Eingesendet. Herrn. Fr. A. Urbánek, Redakteur des Dalibor in Prag]

Moravské listy

JW XV/135

13. 2. 1892

Zvonky cornevillské od Planquetta ["Die Glocken von Corneville" von Planquette]

Moravské listy

JW XV/136

27. 2. 1892

Sedlák kavalír [Cavalleria rusticana]

Moravské listy

JW XV/137

9. 3. 1892

Koncert Besedy brněnské [Konzert der Beseda brněnská]

Moravské listy

JW XV/138

16. 3. 1892

Mladý houslista [Der junge Geiger]

Moravské listy

JW XV/139

13. 4. 1892

O sbírkách lidových písní [Über Volksliedsammlungen]

Moravské listy

JW XV/140

16. 4. 1892

Koncert Dvořákův v Brně [Dvořák-Konzert in Brünn]

Moravské listy

JW XV/141

20. 4. 1892

Koncert Raoula Koczalského [Konzert von Raoul Koczalský]

Moravské listy

JW XV/142

4. 5. 1892

Hudba pravdy [Musik der Wahrheit]

Lidové noviny

JW XV/143

16. 12. 1893

Obraty melodické v lidové písni [Melodische Wendungen im Volkslied]

Česká lid

JW XV/144

1893

Osnovy hudební lidových tanců na Moravě [Musikalische Umrisse von Volkstänzen in Mähren]

Česká lid

JW XV/145

1893

Hudba na Národopisné výstavě [Musik auf der Volkskundlichen Ausstellung]

Lidové noviny

JW XV/146

10. 6. 1894

Nový proud v theorii hudební [Eine neue Strömung in der Musiktheorie]

Lidové noviny

JW XV/147

4., 6., 11., 16. 11. 1894

Pořad Moravských lidových slavností na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze [Programm des Mährischen Volksfestes auf der Tschecho-Slawischen Volkskundlichen Ausstellung in Prag]

tištěný program

JW XV/148

15.–18. 8. 1895

Piková dáma ["Pique Dame"]

Lidové noviny

JW XV/149

21. 1. 1896

Několik slov z cesty prázdninové [Einige Worte von einer Ferienreise]

Lidové noviny

JW XV/150

2., 15. 8., 8. 9. 1896

O skladbě souzvukův a jejich spojův [Über die Zusammensetzung von Akkorden und ihrer Verbindungen]

Brno

JW XV/151

1896

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Vodník" [Tschechische Musikströmungen. Dr.

Antonín Dvořáks "Der Wassermann"]

Hlídka

JW XV/152

1897

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Polednice" [Tschechische Musikströmungen. Dr.

Antonín Dvořáks "Die Mittagshexe"]

Hlídka

JW XV/153

1897

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Zlatý kolovrat" - Zd. Fibich - "Hedy"

[Tschechische Musikströmungen. Dr. Antonín Dvořáks "Das goldene Spinnrad" - Zd. Fibich - "Hedy"]

Hlídka

JW XV/154

1897

Bohuš Fialka

Moravská Orlice

JW XV/155

2. 12. 1898

České proudy hudební. Holoubek, symfonická báseň pro velký orchestr, složil Antonín Dvořák [Tschechische Musikströmungen. "Die Waldtaube", sinfonische Dichtung für großes Orchester, komponiert von Antonín Dvořák]

Hlídka

JW XV/156

1898

České proudy hudební. Te Deum Laudamus. Auctore Ludovice Holain [Tschechische Musikströmungen. Te Deum Laudamus von Ludvík Holain]

Hlídka

JW XV/157

1898

Osada "Pod Hukvaldy"  [Die Ortschaft "Pod Hukvaldy"]

Učitel, Brno

JW XV/158

1898

[K anketě o brněnském divadle] [Zur Umfrage über das Brünner Theater]

Moravská revue

JW XV/159

15. 3. 1899

České proudy hudební. Šárka. Zpěvohra o třech jednáních. Hudbu složil Zdenko Fibich

[Tschechische Musikströmungen. Šárka. Oper in drei Akten. Komponiert von Zdenko Fibich]

Hlídka

JW XV/160

1899

České proudy hudební. Psohlavci K. Kovařovice, Vzkříšení Lazara - Perosi, 

Missa iubilaei solemnis Francisci Josephi I - J.Foerster

[Tschechische Musikströmungen. "Die Hundsköpfe"von K. Kovařovic, La Risurrezione di Lazzaro - Perosi, Missa iubilaei solemnis Francisci Josephi I - J. Förster]

Hlídka

JW XV/161


1899

Návod pro vyučování zpěvu [Anleitung für den Gesangsunterricht]

A. Píša

JW XV/162

1899

O hudební stránce národních písní moravských
[Über die musikalische Seite der mährischen Volkslieder]

Česká akademie věd, Praha

JW XV/163

1899

Některé lašské tance [Einige lachische Tänze]

Časopis moravského muzea v Brně

JW XV/164

1901

Ruský koncert na paměť N. V. Gogola a V. A. Žukovského

[Russisches Konzert zum Gedenken an N. V. Gogol und V. A. Schukowski]

Hlas

JW XV/165

25. 11. 1902

Pavla Křížkovského význam v lidové hudbě moravské a v české hudbě vůbec

[Die Bedeutung von Pavel Křížkovský in der mährischen Volksmusik und der tschechischen Musik überhaupt]

Český lid

JW XV/166

1902

Utonulá Pavla Křížkovského

["Die Ertrunkene" von Pavel Křížkovský]

Hlídka

JW XV/167

1902

O významu varhanické školy v Brně [Über die Bedeutung der Orgelschule in Brünn]

Moravská Orlice

JW XV/168

10. 4. 1903

Nápěvy dětské mluvy [Sprechmelodien von Kindern]

Český lid

JW XV/169

1903, 1904, 1905, 1906

Kterak se projevuje hudební nadání? [Wie äußert sich musikalische Begabung?]

Moravská Orlice

JW XV/170

17. 7. 1903

Příští sezóna Českého Národního divadla v Brně [Die nächste Spielzeit des Tschechischen Nationaltheaters in Brünn]

Moravská Orlice

JW XV/171

23. 8. 1903

Nápěvky naší mluvy vynikající zvláštní dramatičností [Sprechmelodien unserer Sprache von außerordentlicher Dramatik]

Časopis moravského muzea v Brně

JW XV/172

1903

Moje Luhačovice [Mein Luhatschowitz]

Hlídka

JW 173

1903

O významu Její pastorkyně [Über die Bedeutung von "Jenůfa"]

Programm der Brünner Premiere, Brno

JW XV/174

1904

[Odpověď redakci časopisu Jeviště] [Antwort an die Redaktion der Zeitschrift Jeviště]

Jeviště

JW XV/175

1904

Provolání ve prospěch šíření hudební vzdělanosti mezi lidem [Aufruf zugunsten der Verbreitung musikalischer Bildung im Volk]

Národní listy

JW XV/176

26. 1. 1905

Proč máme tolik polek a valčíků? [Warum haben wir so vile Polkas und Walzer?]

Lidové noviny

JW XV/177

9. 4. 1905

Fenomenální zjev umělecký je Jelizaveta Alexandrovna Ščedrovičová [Eine phänomenale künstlerische Erscheinung ist Jelizaveta Alexandrovna Ščedrovičová]

Moravská Orlice

JW XV/178

11. 4. 1905

Ustálení českého divadelního orchestru v Brně [Verstetigung des tschechischen Theaterorchesters in Brünn]

Lidové noviny

JW XV/179

21. 4. 1905

Loni a letos [Letztes Jahr und dieses Jahr]

Hlídka

JW XV/180

1905

Dr. Ant. Dvořák a Brno [Dr. Ant. Dvořák und Brünn]

Lidové noviny

JW XV/181

27. 4. 1906

[Interview s Janáčkem] [Interview mit Janáček]

Dalibor

JW XV/182

25. 5. 1906

Sbíráme českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku [Wir sammeln das tschechische Volsklied in Mähren und Schlesien]

Dalibor

JW XV/183

19. 10. 1906

Úvod k Její pastorkyni [Einleitung zu "Jenůfa]

Dalibor

JW XV/184

10. 11. 1906

Rozhraní mluvy a zpěvu [Die Grenze zwischen Sprache und Gesang]

Hlídka

JW XV/185

1906

Myšlenky cestou [Gedanken unterwegs]

Dalibor

JW XV/186

2. 3. 1907

Vzdělání varhaníků [Organistenausbildung]

Opavský týdeník

JW XV/187

6. 7. 1907

Jablunkovské mosty [Jablunkauer Brücken]

Lidové noviny

JW XV/188

24. 12. 1907

Alžběta

Lidová čítanka moravská, Emil Šolc, Telč

JW XV/189

1907

Moderní harmonická hudba [Moderne harmonische Musik]

Hlídka

JW XV/190

1907

Můj názor o sčasování (rytmu) [Meine Ansicht zum Rhythmus]

Hlídka

JW XV/191

1907

Z praktické části o sčasování (rytmu) [Von den praktischen  Teilen des Rhythmus]

Dalibor

JW XV/192

1908

Vzpomínka na B. Smetanu [Erinnerung an B. Smetana]

Dalibor

JW XV/193

1909

Světla jitřní [Morgenlichter]

Lidové noviny

JW XV/194

24. 12. 1909

Podskalácký případ [Der Fall Podskalí]

Hlídka

JW XV/195

1909

Rytmika (sčasování) v lidové písni [Rhythmik im Volkslied]

Hlídka

JW XV/196

1909

Váha reálných motivů [Die Wichtigkeit realer Motive]

Dalibor

JW XV/197

1910

Letnice 1910 v Praze [Pfingsten 1910 in Prag]

Hlídka

JW XV/198

1910

Bez bubnů [Ohne Trommeln]

Lidové noviny

JW XV/199

16. 4. 1911

Pod šable [Unter dem Säbel]

Lidové noviny

JW XV/200

29. 4. 1911

Za Antonínem Dvořákem [In Gedenken an Antonín Dvořák]

Hudební revue

JW XV/201

říjen 1911

Nauka o harmonii [Harmonielehre]

Leoš Janáček, Brno

JW XV/202

1911

Píseň [Lied]

Hlídka

JW XV/203

1911

Jaro [Frühling]

Lidové noviny

JW XV/204

6. 4. 1912

Obrátit! [Umkehren!]

Památník Orlice, Prostějov

JW XV/205

1912

Šumařovo dítě [Des Spielmanns Kind]

Hudební revue

JW XV/206

leden-únor 1914

Z knižní nálady [Aus einer Bücherstimmung heraus]

Moravskoslezská revue

JW XV/207

20. 11. 1914

Glosy k Dvořákově neoriginalitě myšlenkové [Glossen zu Dvořáks "gedanklicher Unoriginalität"]

Hlídka

JW XV/208

1915

Okolo Její pastorkyně [Über Jenůfa]

Hudební revue

JW XV/209

duben 1916

O průběhu duševní práce skladatelské [Über den Verlauf der geistigen kompositorischen Arbeit]

Hlídka

JW XV/210

1916

Čtvrt hodinky rozhovoru se skladatelem Její pastorkyně [Ein viertelstündiges Gespräch mit dem Komponisten von Jenůfa]

Venkov

JW XV/211

1916-17

Kolébka české prapísně lidové [Die Wiege des frühesten tschechischen Volkslieds]

Národ

JW XV/212

11. 6. 1917

Úvod k Její pastorkyni - Žárlivost [Einleitung zu Jenůfa - Eifersucht]

text do programu ke koncertu

JW XV/213

13. 10. 1917

Výlety páně Broučkovy, jeden do měsíce, druhý do XV. století [Die Ausflüge des Herrn Brouček, der eine zum Mond, der andere ins XV. Jahrhundert]

Lidové noviny

JW XV/214

23. 12. 1917

Z pražského ovzduší [Aus der Prager Atmosphäre]

Hlídka

JW XV/215

1917

Moravany, Morawaaan!

Lidové noviny

JW XV/216

6. 4. 1918

Plnost výrazová [Fülle des Ausdrucks]

Moravskoslezská revue

JW XV/217

1918

Nedočkal se [Er erlebte es nicht]

Lidové noviny

JW XV/218

3. 6. 1919

Ticho [Stille]

Lidové noviny

JW XV/219

26. 8. 1919

Úvodní slovo k otevření konservatoře hudby v Brně [Einführungswort zur Eröffnung des Musikkonservatoriums in Brünn]

Lidové noviny

JW XV/220

7. 10. 1919

K dějinám vysokého školství hudebního na Moravě [Zur Geschichte des Musikhochschulwesens in Mähren]

Národní listy

JW XV/221

27. 2. 1920

Výlety páně Broučkovy [Die Ausflüge des Herrn Brouček]

Moravská Orlice

JW XV/222

19. 3. 1920

Česká legie [Die Tschechische Legion]

program koncertu PSMU

JW XV/223

14. 11. 1920

Otázky [Fragen]

Čas

JW XV/224

1920

Rada [Ein Rat]

Prázdniny.Poslání k studentstvu na rok 1920

JW XV/225

1920

[Interview L. Janáčka pro Lidové noviny] [Janáčeks Interview für Lidové noviny]


JW XV/226

15. 5. 1921

Stehlíček [Der Stieglitz]

Lidové noviny

JW XV/227

1. 6. 1921

Z přednášky prof. Torraca [Aus dem Vortrag von Prof. Torraca]

Lidové noviny

JW XV/228

8. 6. 1921

Rabindranath Tagore

Lidové noviny

JW XV/229

22. 6. 1921

Z Vysokých Tater [Aus der Hohen Tatra]

Lidové noviny

JW XV/230

18. 7. 1921

Rytá slova [Eingravierte Worte]

Lidové noviny

JW XV/231

22. 9. 1921

Adolf Schreiber

Lidové noviny

JW XV/232

25. 9. 1921

Volný čas [Freizeit]

Národní listy

JW XV/233

25. 12. 1921

Dřevo [Holz]

Niva

JW XV/234

1921

Otázky a odpovědi. Dr. A. Kolískovi [Fragen und Antworten an Dr. A. Kolísek]

Lidové noviny

JW XV/235

5. 2. 1922

Hippův chronoskop [Das Hipp'sche Chronoskop]

Prager Presse

JW XV/236

12. 3. 1922

Počátek románu [Anfang eines Romans]

Lidové noviny

JW XV/237

17. 3. 1922

Ty lásky! (Jarní etuda) [Oh, die Liebe! (Frühlingsetüde)]

Lidové noviny

JW XV/238

16. 4. 1922

Milieu

Lidové noviny

JW XV/239

11. 5. 1922

Á la polka

Lidové noviny

JW XV/240

13. 6. 1922

Tři [Drei]

Lidové noviny

JW XV/241

24. 6. 1922

Studánky [Brunnen]

Lidové noviny

JW XV/242

8. 9. 1922

Kohoutek [Das Hähnchen]

Lidové noviny

JW XV/243

20. 10. 1922

Sedm havranů [Sieben Raben]

Lidové noviny

JW XV/244

30. 11. 1922

Starosta Smolík [Bürgermeister Smolík]

Lidové noviny

JW XV/245

18. 3. 1923

Ústa [Der Mund]

Lidové noviny

JW XV/246

5. 7. 1923

Našemu vojsku [Unserem Heer]

Československý ústav vědecký, Praha

JW XV/247

1923

Všudybyl [Hansdampf in allen Gassen]

Liptovský kras

JW XV/248

1923

Měl výtečný sluch [Er hatte ein ausgezeichnetes Gehör]

Lidové noviny

JW XV/249

8. 1. 1924

Tvůrčí mysl [Schöpferischer Geist]

Divadelní šepty

JW XV/250

1. 3. 1924

Listopad 1923 [November 1923]

Nový život, Revue literární a umělecká

JW XV/251

březen 1924

Špačíček pán [Der junge Herr Star]

Lidové noviny

JW XV/252

1. 5. 1924

Berlín. Památce Vl. Tusara [Berlin. Zum Andenken an Vl. Tusar]

Lidové noviny

JW XV/253

15. 5. 1924

[Interview L. Janáčka pro list New York Times, 1924] [Interview mit L. Janáček für die New York Times, 1924]

New York Times

JW XV/254

13. 7. 1924

Smetanova dcera [Smetanas Tochter]

Lidové noviny

 JW XV/255

3. 10. 1924

Zcestí [Irrweg]

Listy Hudební matice

JW XV/256

15. 10. 1924

U Harabiša [Zum Harabiš]

Lidové noviny

JW XV/257

30. 11. 1924

Pod Ukvaly [Nieder-Hukvaldy]

Veselý

JW XV/258

1924

Brno [Brünn]

Veselý

JW XV/259

1924

Praha [Prag]

Veselý

JW XV/260

1924

Putování po Moravě [Wanderungen durch Mähren]

Veselý

JW XV/261

1924

[Spolupracovníci a přátelé] [Mitarbeiter und Freunde]

Veselý

JW XV/262

1924

Putování po Čechách [Wanderungen durch Böhmen]

Veselý

JW XV/263

1924

Cesta do Německa [Reise nach Deutschland]

Veselý

JW XV/264

1924

Královská konservatoř v Lipsku [Das königliche Konservatorium in Leipzig]

Veselý

JW XV/265

1924

Vídeň [Wien]

Veselý

JW XV/266

1924

Cesta do Ruska [Reise nach Russland]

Veselý

JW XV/267

1924

Cesta do Polska [Reise nach Polen]

Veselý

JW XV/268

1924

Na Slovensku [In der Slowakei]

Veselý

JW XV/269

1924

[Theoretická studia] [Theoretische Studien]

Veselý

JW XV/270

1924

Pobyt v lázních [Aufenthalt in Bädern]

Veselý

JW XV/271

1924

Tvorba [Das Schaffen]

Veselý

JW XV/272

1924

Význačná data života [Bedeutende Lebensdaten]

Veselý

JW XV/273

1924

Spondeo ac polliceor!

O. Pazdírek, Brno

JW XV/274

1925

V roku 1874 [Im Jahre 1874]

Hudební besídka

JW XV/275

březen 1925

Na pravé stopě [Auf der richtigen Spur]

Lidové noviny

JW XV/276

7. 4. 1925

Obzor [Horizont]

Národní listy

JW XV/277

25. 6. 1925

Když ptáčci jdou spat [Wenn die Vöglein schlafen gehen]

Lidové noviny

JW XV/278

26. 7. 1925

Josef Zubatý

Lidové noviny

JW XV/279

24. 10. 1925

O pomník Pavlu Křížkovskému [Über das Denkmal für Pavel Křížkovský]

Lidové noviny

JW XV/280

30. 10. 1925

"Basta!" Město a místo třetího festivalu soudobé hudby komorní ["Basta!" Stadt und Veranstaltungsort des dritten Festivals zeitgenössischer Kammermusik]

Lidové noviny [

JW XV/281

8. 11. 1925

Projev L. Janáčka v Českoslovanském klubu londýnském v Anglii dne 2. 5. 1926 [Rede L. Janáčeks  im Londoner Tschechoslowakischen Klub in Englang am 2.5.1926]

Listy Hudební matice

JW XV/282

25. 5. 1926

Projev L. Janáčka na slavnosti, pořádané školou pro slovanská studia v Londýně dne 4. 5. 1926 [Rede L. Janáčeks auf der von der Schule für slawische Studien veranstalteten Feier in London am 4.5.1926]

Listy Hudební matice

JW XV/283

25. 5. 1926

Moje wspomenienia o Polsce [Meine Erinnerungen an Polen]

Muzyka

JW XV/284

květen 1926

Moře, země [Meer, Land]

Lidové noviny

JW XV/285

13. 6. 1926

Nota [Eine Note]

Lidové noviny

JW XV/286

28. 7. 1926

Projev L. Janáčka při odhalení pamětní desky na hukvaldské škole 11. 7. 1926 [Rede L. Janáčeks bei der Enthüllung der Gedenktafel an der Hukvalder Schule am 11.7.1926]

Hudební besídka

JW XV/287

říjen 1926

O tónině v lidové písni [Über die Tonart im Volkslied]

Národopisný věstník českoslovanský

JW XV/288

1926

Toulky [Streifzüge]

Lidové noviny

JW XV/289

16. 1. 1927

K čemu se přiznávám [Wozu ich mich bekenne]

Lidové noviny

JW XV/290

13. 2. 1927

Odpověď na anketu "O vlivu Beethovena na hudební modernu" [Antwort auf die Umfrage "Über den Einfluss Beethovens auf die musikalische Moderne]

Lidové noviny

JW XV/291

29. 3. 1927

Moje děvče z Tater [Mein Mädchen aus der Tatra]

Lidové noviny

JW XV/292

1. 4. 1927

Leoš Janáček: Concertino

Pult und Taktstock

JW XV/293

květen–červen 1927

Schytali je! [Sie haben sie gefangen!]

Lidové noviny

JW XV/294

3. 7. 1927

Už jsou pod střechou [Sie haben schon ein Dach über dem Kopf]

Lidové noviny

JW XV/295

31. 7. 1927

Pro pár jablek? [Für ein paar Äpfel?]

Lidové noviny

JW XV/296

4. 9. 1927

Mša glagolskaja [Die Glagolitische Messe]

Lidové noviny

JW XV/297

27. 11. 1927

Moje město [Meine Stadt]

Lidové noviny

JW XV/298

24. 12. 1927

Odpověď na anketu "Co daruji k vánocům?" [Antwort auf die Umfrage "Was schenke ich zu Weihnachten?"]

Prager Presse

JW XV/299

6. 12. 1927

Cesta do vědomí [Eine Reise ins Bewusstsein]

Společnost pro výzkum dítěte a péči o dítě, Brno

JW XV/300

1927

O tom, co je nejtvrdšího v lidové písni [Darüber, was im Volkslied am härtesten ist]

Český lid

JW XV/301

1927

Antwort auf die Umfrage  "Wie denken Sie über die zeitgenössische Oper?"

Blätter der Staatsoper und der Städtischen Oper, Berlin

JW XV/302

1927

Smráká se [Es dämmert]

Venkov

JW XV/303

5. 2. 1928

Když jsme byli v Luhačovicích [Als wir in Luhatschowitz waren]

Prácheňské noviny

JW XV/304

8. 2. 1928

[Redakci "Pestrého týdne"] [An die Redaktion des "Pestrý týden"]

Pestrý týden

JW XV/305

1. 3. 1928

Dva interviewy [Zwei Interviews]

Literární svět

JW XV/306

8. 3. 1928

Pepík a Jeník [Pepík und Jeník]

Lidové noviny

JW XV/307

2. 4. 1928

Zvoní na poplach [Es läutet Alarm]

Lidové noviny

JW XV/308

20. 5. 1928

Odpověď na anketu "O možnostech vytvoření Hymny míru" [Antwort auf die Umfrage "Fehlt der Welt eine Friedenshymne?"]

8 Uhr-Abendblatt der National-Zeitung, Berlín

JW XV/309

26. 5. 1928

Moje Lašsko [Meine Lachei]

Lidové noviny

JW XV/310

27. 5. 1928