Literarisches Werk, das nicht zu Janáčeks Lebzeiten erschien

Nauka o harmonii [Harmonielehre]


JW XV/311

17.–24. 8. 1883

36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století [36 Melodien weltlicher Lieder des böhmischen Volkes aus dem 16. Jahrhundert]


JW XV/312

 [1892]

Jak napadly myšlenky [Wie die Einfälle kamen]


JW XV/313

 [1897]

O užitých osnovách seřadných hudebních tanců na Moravě [Über die verwendeten Grundlagen bei der Klassifizierung von musikalischen Tänzen in Mähren]


JW XV/314

[?1897]

Březovská píseň [Lied aus Březová]


JW XV/315

 [1899]

Lidová kultura na Všeslovanskou výstavu v Petrohradě [Volkskultur auf der Allslawischen Ausstellung in St. Petersburg]


JW XV/316

[1903]

Základy hudebního sčasování [Grundlagen der musikalischen Rhythmik]


JW XV/317

 [1905-10]

[Poznámky k cyklu "Po zarostlém chodníčku"] [Bemerkungen zum Zyklus "Auf verwachsenem Pfade"]


JW XV/318

6. 6. 1908

[Poznámky k písním národním] [Bemerkungen zu Volksliedern]


JW XV/319

14. 4. - 8. 5. 1909

Lidová píseň v Rakousku [Volkslied in Österreich]


JW XV/320

15., 16. 12. 1910

[Ku sčasování v lidové písni] [Zur Rhythmik im Volkslied]


JW XV/321

[1910]

Otázka v lidové písni [Die Frage im Volkslied]


JW XV/322

[?1910]

Národní píseň [Volkslied]


JW XV/323

29. 9. 1913

70.000 [Die Siebzigtausend]


JW XV/324

29. 1. 1914

[Řeč a slovo] [Die Sprache und das Wort]


JW XV/325

8. 3. 1914

Typy české mluvy [Typen tschechischen Sprechens]


JW XV/326

[1915]

[Leoš Janáček o sobě a Její pastorkyni] [Leoš Janáček über sich selbst und Jenůfa]


JW XV/327

20. 5. 1916

[Píseň a její vztah k hudbě] [Das Lied und sein Verhältnis zur Musik]


JW XV/328

29. 2. 1916

Zlatá ulička-Vlčí stopa [Das Goldene Gässchen - Die Wolfsspur]


JW XV/329

 [1916]

K české národní písni na Moravě a ve Slezsku [Über das tschechische Volkslied in Mähren und in Schlesien]


JW XV/330

[před 1917]

Myslná, psychologická podstata hudebních představ [Die geistige, psychologische Basis der musikalischen Einbildungskraft]

JW XV/331

12. 5. 1917

Sloh národní písně [Der Stil des Volkslieds]


JW XV/332

[1917]

[Poznámky k Tristanu a Isoldě R. Wagnera] [Notizen zu Tristan und Isolde von R. Wagner]


JW XV/333

[1917]

Režie [Regie]


JW XV/334

[1918]

Čí dílem jsou lidové písně [Wessen Werk sind Volkslieder?]


JW XV/335

 [?1920-26]

Claude Debussy: La Mer


JW XV/336

11. 3. 1921

Majstři pěvci [Die Meistersinger]


JW XV/337

26. 9. 1921

Triptychon


JW XV/338

 26. 9. 1921

Sčasování v lidové písni [Rhythmus im Volkslied]


JW XV/339

21. 11. 1922

Naturalismus v umění [Naturalismus in der Kunst]


JW XV/340

25. 2. 1923

K notaci lidové písně [Zur Notation des Volkslieds]


JW XV/341

12. 10. 1923

Skladebná práce v lidové písni [Die Kompositonsarbeit im Volkslied]


JW XV/342

[1923]

O tóninách v lidové písni [Über Tonarten im Volkslied]


JW XV/343

[?1923]

O variantech národních písní [Über Varianten von Volksliedern]


JW XV/344

[?1923]

Prosodie lidové písně [Die Prosodie im Volkslied]


JW XV/345

[?1923]

Nápěvky mluvy [Sprechmelodien]


JW XV/346

 [?1923]

Nápěvky mluvy [Sprechmelodien]


JW XV/347

[?1923]

Frankfurtský festival [Das Frankfurter Festival]


JW XV/348

(29. VI. – 4. VII. 1927)

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné I [Einleitung zur Sammlung "Mährische Liebeslieder" I]


JW XV/349

25. 11. 1927

[K prosodii lidové písně] [Zur Prosodie im Volkslied]


JW XV/350

 1927–28

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné II [Einleitung zur Sammlung "Mährische Liebeslieder" II]


JW XV/351

14. 6. 1928

[Cestou k mrtvému domu] [Auf dem Weg zum Totenhaus]


JW XV/352

[srpen 1928]

[V zahrádce u mé chaloupky] [Im Garten bei meinem Häuschen]


JW XV/353

[srpen 1928]

Vidina umělcova [Vision des Künstlers]


JW XV/354

[srpen 1928]