Writings unpublished during Janáček's lifetime

Nauka o harmonii

[Theory of harmony]

JW XV/311

17.–24. 8. 1883

36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století 

[36 tunes of secular songs of the Czech people from the 16th century]

JW XV/312

 [1892]

Jak napadly myšlenky

[How ideas occurred]

JW XV/313

 [1897]

O užitých osnovách seřadných hudebních tanců na Moravě

[On the plans used in the classification of musical dances in Moravia] 

JW XV/314

[?1897]

Březovská píseň

[Březová song]

JW XV/315

 [1899]

Lidová kultura na Všeslovanskou výstavu v Petrohradě

[Folk culture at the Pan-Slavonic Exhibition in St Petersburg]

JW XV/316

[1903]

Základy hudebního sčasování

[The bases of musical rhythms] 

JW XV/317

 [1905-10]

[Poznámky k cyklu "Po zarostlém chodníčku"]

[Comments on the cycle 'On the overgrown path']

JW XV/318

6. 6. 1908

[Poznámky k písním národním]

[Remarks on folksongs]

JW XV/319

14. 4. - 8. 5. 1909

Lidová píseň v Rakousku

[Folksong in Austria] 

JW XV/320

15., 16. 12. 1910

[Ku sčasování v lidové písni]

[Rhythm in folksong] 

JW XV/321

[1910]

Otázka v lidové písni

[Question in folksong] 

JW XV/322

[?1910]

Národní píseň

[Folksong] 

JW XV/323

29. 9. 1913

70.000

[The seventy-thousand]

JW XV/324

29. 1. 1914

[Řeč a slovo]

[Speech and word] 

JW XV/325

8. 3. 1914

Typy české mluvy

[Types of Czech speech] 

JW XV/326

[1915]

[Leoš Janáček o sobě a Její pastorkyni]

[Leoš Janáček about himself and Jenůfa] 

JW XV/327

20. 5. 1916

[Píseň a její vztah k hudbě]

[Song and its relationship to music] 

JW XV/328

29. 2. 1916

Zlatá ulička-Vlčí stopa

[Golden Lane-The Wolf's Track]

JW XV/329

 [1916]

K české národní písni na Moravě a ve Slezsku

[On Czech folksong in Moravia and Silesia]

JW XV/330

[před 1917]

Myslná, psychologická podstata hudebních představ

[The mental, psychological basis of musical imagination]

JW XV/331

12. 5. 1917

Sloh národní písně

[The style of folksong]

JW XV/332

[1917]

[Poznámky k Tristanu a Isoldě R. Wagnera]

[Notes on Wagner's Tristan und Isolde]

JW XV/333

[1917]

Režie

[Stage direction]

JW XV/334

[1918]

Čí dílem jsou lidové písně

[Whose work are folksongs]

JW XV/335

 [?1920-26]

Claude Debussy: La Mer


JW XV/336

11. 3. 1921

Majstři pěvci

[Die Meistersinger]

JW XV/337

26. 9. 1921

Triptychon

[Triptych]

JW XV/338

 26. 9. 1921

Sčasování v lidové písni

[Rhythm in folksong]

JW XV/339

21. 11. 1922

Naturalismus v umění

[Naturalism in art]

JW XV/340

25. 2. 1923

K notaci lidové písně

[On the notation of folksong]

JW XV/341

12. 10. 1923

Skladebná práce v lidové písni

[Compositional work in folksong]

JW XV/342

[1923]

O tóninách v lidové písni

[On tonalities in folksong] 

JW XV/343

[?1923]

O variantech národních písní

[On variants of folksongs]

JW XV/344

[?1923]

Prosodie lidové písně

[Prosody of folksong]

JW XV/345

[?1923]

Nápěvky mluvy

[Speech melodies]

JW XV/346

 [?1923]

Nápěvky mluvy

[Speech melodies] 

JW XV/347

[?1923]

Frankfurtský festival

[The Frankfurt festival]

JW XV/348

(29. VI. – 4. VII. 1927)

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné I

[Introduction to the collection Moravian Love Songs I]

JW XV/349

25. 11. 1927

[K prosodii lidové písně]

[On the prosody of folksong]  

JW XV/350

 1927–28

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné II

[Introduction to the collection Moravian Love Songs II] 

JW XV/351

14. 6. 1928

[Cestou k mrtvému domu]

[On the way to the house of the dead] 

JW XV/352

[August 1928]

[V zahrádce u mé chaloupky]

[In my cottage garden]

JW XV/353

[August 1928]

Vidina umělcova

[The artist's vision] 

JW XV/354

[August 1928]