Lectures and papers

Lidová hudba

[Folk music] 

JW XV/358

17. 6. 1894

Stupňování

[Climaxing] 

JW XV/359

1. 2. 1900

Hudební teorie a skladba

[Music theory and composition] 

JW XV/360

1907, 1908

[Sčasování a skladba]

[Rhythm and composition]

JW XV/361

1908

Objektivní hodnota hudebního díla

[The objective value of a musical work]

JW XV/362

po 1915

Formace hudební

[Musical forms]

JW XV/363

1915–17, 1918–19

Opera. Náčrt přednášky

[Opera: Sketch of a lecture]

JW XV/364

16.–27. 6. 1919

Skladba. Přednášky školní

[Composition: School lectures]

JW XV/365

26. 10. 1919

O hudbě národní naší

[On our national music] 

JW XV/366

 [1919]

Teorie nauk o harmonii

[Theories of harmony]

JW XV/367

 [1919–20]

Vědomí skladba

[Consciousness and composition]

JW XV/368

 [1919–20]

Fonetika pro I. a II. ročník

[Phonetics for first- and second-year classes]

JW XV/369

10. 2. 1920

Fonetika I, II

[Phonetics 1-2] 

JW XV/370

[?1920]

[Systém věd pro poznání hudby]

[A system of the sciences for the understanding of music]

JW XV/371

[?1920]

O skladbě

[On composition]

JW XV/372

[?1920–21]

Skladatel v práci

[The composer at work] 

JW XV/373

27. 4. 1921

Skladba

[Composition] 

JW XV/374

17. 10. – 7. 12. 1921

Skladatel v práci

[The composer at work]  

JW XV/375

[1921–22]

O lidové písni

[On folksong]

JW XV/376

10. 2. 1922

Opera

[Opera]

JW XV/377

květen–červen 1922

Opera vývoje schopna?

[Is opera capable of development?]

JW XV/378

[?1922]

Opera či činohra?

[Opera or stage play?]

JW XV/379

[?1922]

Přednášky na mistrovské škole

[Lectures at the Master School]

JW XV/380

11. 10. 1922 – 5. 1. 1923

Co plyne z notace lidové mluvy?

[What follows from folk-speech notation?]

JW XV/381

15. 5. 1928