Folk-music editions

Kytice z národních písní moravských [A bouquet of Moravian folksongs]

174 songs, compiled by František Bartoš and Leoš Janáček

Emil Šolc, Telč 1890 

JW XIII/1

1890

Kytice z národních písní moravských, slovenských a českých 

[A bouquet of Moravian, Slovak and Czech folksongs ]

195 songs, compiled by František Bartoš and Leoš Janáček

Emil Šolc, Telč 1901

JW XIII/2

1901

Národní písně moravské v nově nasbírané [Moravian folksongs newly collected]

2057 songs and dances compiled by František Bartoš and Leoš Janáček

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Prague 1901.

JW XIII/3

1901

Z nové sbírky národních písní moravských [From the new collection of Moravian folksgong]

25 songs and dances, compiled by Leoš Janáček and Pavel Váša

Večery, literary supplement to Lidové noviny, Brno 1911, 1912

JW XIII/4

1911, 1912

Moravské písně milostné 1 [Moravian love songs I]

150 songs compiled by Leoš Janáček and Pavel Váša

Státní ústav for lidovou píseň v ČSR v komisi Orbis, Prague 1930-36

JW XIII/5

1930–36