Writings published during Janáček's lifetime

Pavel Křížkovský a jeho činnost u opravě chrámové hudby 

[Pavel Křížkovský and his activities in the restoration of church music]

Cecilie

JW XV/1


5. 1. 1875, 12. 1. 1875

Z Prahy (Kostelní zpěv na c.k. vyšší české reálce)

[From Prague (Church singing at the Imperial and Royal Higher Czech Realschule)]

Cecilie

JW XV/2


5. 3. 1875

Z Brna [From Brno]

Cecilie

JW XV/3

5. 5. 1875

Zkouška pěvecká ke koncertu [A singing rehearsal for a concert]

Moravská Orlice

JW XV/4

28. 7. 1875

Zasláno [Letter to the editor]

Moravská Orlice

JW XV/5

30. 10. 1875

Něco o hudbě brněnské [Something about music in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/6

13. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Something about music in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/7

19. 11. 1875 

Něco o hudbě brněnské [Something about music in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/8

24. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Something about music in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/9

30. 11. 1875

Něco o hudbě brněnské [Something about music in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/10

11. 12. 1875

Koncert ve prospěch nemocnice milosrdných bratrů 

[Concert in aid of the Hospitallers of St John of God]

Moravská Orlice

JW XV/11


14. 12. 1875

Hudební zábava brněnské besedy [Musical entertainment at the Beseda Brněnská]

Moravská Orlice

JW XV/12

19. 12. 1875

II. koncert brněnského hudebního spolku [Second concert of the Brno Music Society]

Moravská Orlice

JW XV/13

2. 5. 1876

Nové varhany v Králové klášteře na Starém Brně 

[The new organ at the Queen's Monastery in Old Brno]

Hlas. Noviny pro lid

JW XV/14


5. 9. 1876

Komorní hudba pořádaná pí. Amálií Wickenhauser-Nerudovou a p. Lvem Janáčkem

[Chamber music given by Mrs Amálie Wickenhauser-Nerudová and Mr Lev Janáček]

Moravská Orlice

JW XV/15


23. 12. 1876

Všelijaká objasnění melodická a harmonická [General clarification of melodic and harmonic matters]

Cecilie

JW XV/16

5. 3. 1877

Quintett Brahmsů [Brahms's Quintet]

Moravská Orlice

JW XV/17

24. 1., 1. 2., 2. 2. 1877 

Nový časopis hudební na Moravě. Panu Gustavu Sobotkovi 

[A new music periodical in Moravia. To Mr Gustav Sobotka]

Moravská Orlice

JW XV/18


30. 1. 1877 

Z uměleckého života [From the artistic life]

Hlas. Noviny pro lid

JW XV/19

27. 6. 1877

Základové, jimiž se řídí vyučování na slovanských průpravnách učitelských v Brně

[The basis of instruction at the Slavonic preparatory institutes in Brno] 

Cecilie

JW XV/20


5. 7. 1877

Koncert [brněnského spolku] [Concert (of the Brno Society)]

Moravská Orlice

JW XV/21

20. 12. 1877

České divadlo v Brně [The Czech Theatre in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/22

12. 10. 1880

Zřízení varhanické školy na Moravě (Provolání) 

[The establishment of the Organ School in Moravia (Announcement)]

Dalibor

JW XV/23


1. 7. 1881

Ondříčkův koncert v Brně [Ondříček's concert in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/24

20. 11. 1883

Provolání [Announcement]

Hudební listy

JW XV/25

13. 12. 1884

Stati z theorie hudby 

[Essays from the theory of music]

Hudební listy

JW XV/26

13. 12., 20. 12., 27. 12. 1884, 3. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/27

13. 12. 1884

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/28

20. 12. 1884

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/29

27. 12. 1884

Tristan a Isolda od R. Wagnera [Tristan und Isolde by R. Wagner]

Hudební listy

JW XV/30

3. 1., 12. 1., 19. 1., 2. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/31

3. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/32

12. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/33

19. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/34

26. 1. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/35

 2. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/36

9. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/37

16. 2. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/38

23. 2. 1885

Zpěv na školách národních [Singing at primary schools]

Hudební listy

JW XV/39

2. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/40

2. 3. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/41

9. 3. 1885

II. koncert ve prospěch varhanické školy [Second concert in aid of the Organ School] 

Hudební listy

JW XV/42

9. 3. 1885

K organizaci hudebního života v Brně [On the organization of musical life in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/43

29. 7. 1885

O dokonalé představě dvojzvuku [On the perfect concept of the two-note chord]

Hudební listy


Knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno 1886

JW XV/44


19. 10., 1. 11., 15. 11., 1. 12., 15. 12. 1885, 1. 1., 15. 1., 1. 2., 15. 10., 1. 11., 15. 11. 1886

Missa Quinti toni. Auctore Orlando di Lasso

Hudební listy

JW XV/45

19. 10., 1. 11. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/46

19. 10. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/47

1. 11. 1885

Divadelní zprávy [Theatre news]

Hudební listy

JW XV/48

15. 11. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/49

1. 12. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/50

15. 12. 1885

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/51

1. 1. 1886

Zpěvohra Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/52

1. 2. 1886

Církevní hudba [Church music]

Hudební listy

JW XV/53

1. 2. 1886

Národní divadlo v Brně [The National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/54

24. 2. 1886

Opera Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/55

24. 2. 1886

Bedřich Smetana o formách hudebních [Bedřich Smetana on musical forms]

Hudební listy

JW XV/56

15. 10. 1886

Opera Prozatímního národního divadla v Brně

[The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/57


15. 10. 1886

Kancionálky [Hymnbooks]

Hudební listy

JW XV/58

 1. 11., 1. 12. 1886, 15. 1. 1887

Opera Prozatímního divadla v Brně [The Opera of the Provisional Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/59

 1. 11. 1886

Z hudebního ruchu brněnského [From Brno musical life]

Hudební listy

JW XV/60

15. 11. 1886

O představě tóniny [On the concept of tonality] 

Hudební listy

JW XV/61

1. 12., 15. 12. 1886, 1. 1., 1. 15., 1. 2., 15. 2., 1. 3. 1887

Opera Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/62

1. 12. 1886

Introdukce k "Markétce" Ch. Gounoda [An introduction to Gounod's Faust]

Hudební listy

JW XV/63

15. 12. 1886

Opera Prozatímního divadla v Brně [The Opera of the Provisional Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/64

15. 12. 1886 

Slovanstvo ve svých zpěvech [Slavdom in songs]

Hudební listy

JW XV/65

1. 3. 1887

Akademie hudební v Praze [A musical academy in Prague]

Hudební listy

JW XV/66

1. 1. 1887

Opera Národního divadla v Brně [Opera at the National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/67

1. 1. 1887

O vědeckosti nauk o harmonii [On the scientific nature of harmony treatises]

Hudební listy

JW XV/68

15. 1. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/69

15. 1. 1887 

Původní novinka. Poprvé: Ženichové. Komická opera a.t.d. V hudbu uvedl Karel Kovařovic 

[An original novelty: For the first time: The Bridegrooms: Comic opera etc. set to music by Karel Kovařovic]

Hudební listy

JW XV/70


15. 1. 1887

Tož přece aktuelní! [Something topical after all!]

Hudební listy

JW XV/71

1. 2. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/72

1. 2. 1887

Několik slov o Svatojanských proudech J. R. Rozkošného

[A few words about Rozkošný's St John's Rapids]

Hudební listy

JW XV/73

 

15. 2. 1887

Období divadelní skončeno [The theatre season is over]

Hudební listy

JW XV/74

1. 3. 1887

Starý rukopis notový z archivu Králové kláštera na Starém Brně 

[An old music manuscript from the archive of the Queen's Monastery in Old Brno]

Hudební listy

JW XV/75


1. 11. 1887

O trojzvuku [On the triad]

Hudební listy

JW XV/76

1. 11., 1. 12. 1887, 1. 1., 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/77

1. 11. 1887

Návrh osnovy pro vyučování zpěvu na gymnasiích a školách reálných 

[Proposal for a singing-teaching course at gymnasia and Realschulen]

Hudební listy

JW XV/78


1. 12. 1887

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/79

1. 12. 1887

Slovíčko o kontrapunktu [A brief word about counterpoint]

Hudební listy

JW XV/80

1. 1. 1888

O transponování chorálních zpěvů [On the transposition of choral songs]

Hudební listy

JW XV/81

1. 1. 1888

O vyučování zpěvu v 1. třídě školy národní [On teaching singing to the first class of primary school]

Hudební listy

JW XV/82

1. 1. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/83

1. 1. 1888

Duchaplná práce [Intelligent work]

Hudební listy

JW XV/84

1. 2. 1888

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [The Opera of the Provisional National Theatre in Brno]

Hudební listy

JW XV/85

1. 2. 1888

Zvláštní úkaz [Special phenomenon]

Hudební listy

JW XV/86

1. 3. 1888

P. I. Čajkovský v Praze [Tchaikovsky in Prague]

Hudební listy

JW XV/87

1. 3. 1888

Pohodlí v invenci [Ease in invention]

Hudební listy

JW XV/88

1. 4. 1888

Bojovnému kohoutu z Dalibora [To the fighting cock from Dalibor]

Hudební listy

JW XV/89

1. 4. 1888

Těžká intonace [Difficult intonation]

Hudební listy

JW XV/90

1. 5. 1888

Ricercar

Hudební listy

JW XV/91

1. 6. 1888

Chystají se do tisku [Preparations for publication]

Hudební listy

JW XV/92

1. 6. 1888

Národní písně moravské [Moravian folksongs]

Hudební listy

JW XV/93

 1. 6. 1888

Několik slov o lidových písních moravských [Some words on Moravian folksongs]

Hudební stránka, Bartoš, F.: Národní písně moravské v nově nasbírané, Brno

JW XV/94

1889

Dmitrij Slavjanskij

Moravská Orlice

JW XV/95

1. 5. 1890

České divadlo v Brně [The Czech Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/96

8. 10. 1890

Koncert Ondříčkův [Ondříček's concert]

Moravské listy

JW XV/97

15. 10. 1890

Prozatímní národní divadlo [The Provisional National Theatre]

Moravské listy

JW XV/98

15. 10. 1890

Prozatímní národní divadlo. Opera [The Provisional National Theatre. Opera]

Moravské listy

JW XV/99

29. 10. 1890

Zpěvohra v Prozatímním národním divadle [Opera at the Provisional National Theatre]

Moravské listy

JW XV/100

4. 11. 1890

Opera Prodaná nevěsta [Opera: The Bartered Bride]

Moravské listy

JW XV/101

12. 11. 1890

Filharmonický spolek Beseda brněnská [The Philharmonic Society of the Beseda Brněnská]

Moravské listy

JW XV/102

12. 11. 1890

Opera v Prozatímním národním divadle [Opera of the Provisional Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/103

22. 11. 1890

Prozatímní národní divadlo v Brně [The Provisional National Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/104

13. 12. 1890

Troubadour. Opera od Verdiho [Il trovatore: Opera by Verdi]

Moravské listy

JW XV/105

20. 12. 1890

Prodaná nevěsta [The Bartered Bride]

Moravské listy

JW XV/106

20. 12. 1890

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Opera of the Provisional Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/107

31. 12. 1890

Kytice z národních písní moravských [A bouquet of Moravian folksongs]

Preface to the first edition, Emil Šolc, Telč

JW XV/108

1890

Tance valašské a lašské [Valachian and Lachian dances]

Moravské listy

JW XV/109

3. 1. 1891

Opera Prozatímního národního divadla v Brně [Opera of the Provisional Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/110

15. 1. 1891

Bramborová vojna - Mladý houslista [The potato war - The young violinist]

Moravské listy

JW XV/111

17. 1. 1891

Prozatímní národní divadlo v Brně [The Provisional National Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/112

24. 1. 1891

Mladý houslista [The young violinist]

Moravské listy

JW XV/113

29. 1. 1891

Eugenij Oněgin [Eugene Onegin]

Moravské listy

JW XV/114

28. 2. 1891

Zemřel prof. dr. Josef Chmelíček [The death of Prof. Dr Josef Chmelíček]

Moravské listy

JW XV/115

19. 3. 1891

Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka [St Ludmila by Antonín Dvořák]

Moravské listy

JW XV/116

18. 4. 1891

Národní písně pro školy [Folksongs for schools]

Moravské listy

JW XV/117

11. 7. 1891

Naše divadlo [Our theatre] 

Moravské listy

JW XV/118

30. 9. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy

JW XV/119

7. 10. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle, [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy,

JW XV/120

10. 10. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy

JW XV/121

24. 10. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy

JW XV/122

31. 10. 1891

Koncert Ondříčkův v Brně dne 29. října 1891 [Ondříček's concert in Brno on 29 October 1891]

Moravské listy

JW XV/123

31. 10. 1891

Opera Prozatímního národního divadla [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy,

JW XV/124

14. 11. 1891

Národní divadlo v Brně [The National Theatre in Brno]

Moravské listy

JW XV/125

2. 12. 1891

Filharmonická beseda [The Philharmonic Beseda]

Moravské listy

JW XV/126

2. 12. 1891

Oslava Mozartova ve výroční den úmrtí jeho před 100 lety 

[The Mozart celebration on the 100th anniversary of his death]

Moravské listy

JW XV/127


9. 12. 1891

Zpěvohra v Prozatímním českém divadle [Opera at the Provisional Czech Theatre]

Moravské listy

JW XV/128

19. 12. 1891

O písni národní [On folksong]

Moravské listy

JW XV/129

24. 12. 1891

Romeo a Julie [Roméo et Juliette]

Moravské listy

JW XV/130

30. 12. 1891

Hoffmannovy povídky [Les contes d'Hoffmann]

Moravské listy

JW XV/131

20. 1. 1892

Hubička od B. Smetany [The Kiss by B. Smetana]

Moravské listy

JW XV/132

27. 1. 1892

Koncert Filharmonického spolku Beseda brněnská

[A concert of the Philharmonic Society Beseda Brněnská]

Moravské listy

JW XV/133


27. 1. 1892

Hudební album. Původní produkce domácí [A musical album. An original Czech collection]

Moravské listy

JW XV/134

30. 1. 1892

Zasláno. Panu Fr. A. Urbánkovi, redaktoru Dalibora v Praze

[An open letter to Mr František Adolf Urbánek, the editor of Dalibor in Prague]

Moravské listy

JW XV/135


13. 2. 1892

Zvonky cornevillské od Planquetta [Planquette's Les cloches de Corneville]

Moravské listy

JW XV/136

27. 2. 1892

Sedlák kavalír [Cavalleria rusticana]

Moravské listy

JW XV/137

9. 3. 1892

Koncert Besedy brněnské [A concert of the Beseda Brněnská]

Moravské listy

JW XV/138

16. 3. 1892

Mladý houslista [The young violinist]

Moravské listy

JW XV/139

13. 4. 1892

O sbírkách lidových písní [On folksong collection] 

Moravské listy

JW XV/140

16. 4. 1892

Koncert Dvořákův v Brně [Dvořák's concert in Brno]

Moravské listy

JW XV/141

20. 4. 1892

Koncert Raula Koczalského [The concert of Raul Koczalski]

Moravské listy

JW XV/142

4. 5. 1892

Hudba pravdy [Music of truth]

Lidové noviny

JW XV/143

16. 12. 1893

Obraty melodické v lidové písni [Melodic turns of phrase in folksongs]

Česká lid

JW XV/144

1893

Osnovy hudební lidových tanců na Moravě [The outlines of musical folk dances in Moravia]

Česká lid

JW XV/145

1893

Hudba na Národopisné výstavě [Music at the Ethnographical Exhibition]

Lidové noviny

JW XV/146

10. 6. 1894

Nový proud v theorii hudební [A new current in music theory]

Lidové noviny

JW XV/147

4., 6., 11., 16. 11. 1894

Pořad Moravských lidových slavností na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 

[Programme of Moravian folk festivities in Prague 15-18 August 1895 at the Czechoslovak Ethnographical Exhibition]

printed programme

JW XV/148

15.–18. 8. 1895

Piková dáma [The Queen of Spades]

Lidové noviny

JW XV/149

21. 1. 1896

Několik slov z cesty prázdninové [A few words from a holiday trip]

Lidové noviny

JW XV/150

2., 15. 8., 8. 9. 1896

O skladbě souzvukův a jejich spojův [On the composition of chords and their connections]

Brno

JW XV/151

1896

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Vodník" 

[Czech musical currents: Dr Antonín Dvořák 'The Water Goblin']

Hlídka

JW XV/152


1897

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Polednice" 

[Czech musical currents: Dr Antonín Dvořák 'The Noonday Witch']

Hlídka

JW XV/153


1897

České proudy hudební. Dr Antonína Dvořáka "Zlatý kolovrat" - Zd. Fibich - "Hedy" 

[Czech musical currents: Dr Antonín Dvořák 'The Golden Spinning Wheel' - Zd. Fibich - 'Hedy]

Hlídka

JW XV/154


1897

Bohuš Fialka

Moravská Orlice

JW XV/155

2. 12. 1898

České proudy hudební. Holoubek, symfonická báseň pro velký orchestr, složil Antonín Dvořák 

[Czech musical currents. The Wild Dove, symphonic poem for large orchestra composed by Antonín Dvořák]

Hlídka

JW XV/156


1898

České proudy hudební. Te Deum Laudamus. Auctore Ludovice Holain 

[Czech musical currents. Te Deum Laudamus. Auctore Ludovice Holain]

Hlídka

JW XV/157


1898

Osada "Pod Hukvaldy", Učitel [The settlement 'Pod Hukvaldy']

Brno

JW XV/158

1898

[K anketě o brněnském divadle] [On the questionnaire about the Brno theatre]

Moravská revue

JW XV/159

15. 3. 1899

České proudy hudební. Šárka. Zpěvohra o třech jednáních. Hudbu složil Zdenko Fibich 

[Czech musical currents. Šárka. An opera in three acts. Music composed by Zdenko Fibich] 

Hlídka

JW XV/160


1899

České proudy hudební. Psohlavci K. Kovařovice, Vzkříšení Lazara - Perosi, 

Missa iubilaei solemnis Francisci Josephi I - J.Foerster 

[Czech musical currents. Karel Kovařovic's The Dogheads, Lorenzo Porensi's La risurrezione de Lazzaro, Josef Foerster's Missa iubilaei solemnis Francisci Josephi I ]

Hlídka

JW XV/1611899

Návod pro vyučování zpěvu [Singing-teaching manual]

A. Píša

JW XV/162

1899

O hudební stránce národních písní moravských [On the musical side of Moravian folksongs]

Česká akademie věd, Praha

JW XV/163

1899

Některé lašské tance [Some Lachian dances]

Časopis moravského muzea v Brně

JW XV/164

1901

Ruský koncert na paměť N. V. Gogola a V. A. Žukovského 

[Russian concert in memory of Gogol and Zhukovsky]

Hlas

JW XV/165


25. 11. 1902

Pavla Křížkovského význam v lidové hudbě moravské a v české hudbě vůbec

[The importance of Pavel Křížkovský in Moravian folk music and in Czech music as a whole]

Český lid

JW XV/166


1902

Utonulá Pavla Křížkovského [Pavel Křížkovský's The drowned woman]

Hlídka

JW XV/167

1902

O významu varhanické školy v Brně [The importance of the Organ School in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/168

10. 4. 1903

Nápěvy dětské mluvy [The speech-melodies of children]

Český lid

JW XV/169

1903, 1904, 1905, 1906

Kterak se projevuje hudební nadání? [How is musical talent manifested?]

Moravská Orlice

JW XV/170

17. 7. 1903

Příští sezóna Českého Národního divadla v Brně 

[The next season of the Czech National Theatre in Brno]

Moravská Orlice

JW XV/171


23. 8. 1903

Nápěvky naší mluvy vynikající zvláštní dramatičností 

[Melodies of our speech of outstanding dramatic qualities]

Časopis moravského muzea v Brně

JW XV/172


1903

Moje Luhačovice [My Luhačovice]

Hlídka

JW 173

1903

O významu Její pastorkyně, program brněnské premiéry 

[On the significance of Jenůfa, programme of the Brno premiere]

Brno

JW XV/174


1904

[Odpověď redakci časopisu Jeviště] [Response to the editor of Jeviště]

Jeviště

JW XV/175

1904

Provolání ve prospěch šíření hudební vzdělanosti mezi lidem

[Announcement in aid of extending musical education among the people]

Národní listy

JW XV/176


26. 1. 1905

Proč máme tolik polek a valčíků? [Why do we have so many polkas and waltzes?]

Lidové noviny

JW XV/177

9. 4. 1905

Fenomenální zjev umělecký je Jelizaveta Alexandrovna Ščedrovičová 

The artistic phenomenon that is Alexandrovna Ščedrovičová]

Moravská Orlice

JW XV/178


11. 4. 1905

Ustálení českého divadelního orchestru v Brně 

[Making the Czech theatre orchestra in Brno permanent]

Lidové noviny

JW XV/179


21. 4. 1905

Loni a letos [Last year and this year]

Hlídka

JW XV/180

1905

Dr. Ant. Dvořák a Brno [Dr Antonín Dvořák and Brno]

Lidové noviny

JW XV/181

27. 4. 1906

[Interview s Janáčkem] [Interview with Janáček] 

Dalibor

JW XV/182

25. 5. 1906

Sbíráme českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku 

[Collecting Czech folksong in Moravia and Silesia]

Dalibor

JW XV/183


19. 10. 1906

Úvod k Její pastorkyni [Prelude to Jenůfa]

Dalibor

JW XV/184

10. 11. 1906

Rozhraní mluvy a zpěvu [The border between speech and song]

Hlídka

JW XV/185

1906

Myšlenky cestou [Thoughts along the way]

Dalibor

JW XV/186

2. 3. 1907

Vzdělání varhaníků [The education of organists]

Opavský týdeník

JW XV/187

6. 7. 1907

Jablunkovské mosty [Jablunkov bridges]

Lidové noviny

JW XV/188

24. 12. 1907

Alžběta [Alžběta, A Moravian folk primer]

Lidová čítanka moravská, Emil Šolc, Telč

JW XV/189

1907

Moderní harmonická hudba [Modern harmonic music]

Hlídka

JW XV/190

1907

Můj názor o sčasování (rytmu) [My opinion about rhythm]

Hlídka

JW XV/191

1907

Z praktické části o sčasování (rytmu) [From the practical parts of rhythm]

Dalibor

JW XV/192

1908

Vzpomínka na B. Smetanu [A memoir of Bedřich Smetana]

Dalibor

JW XV/193

1909

Světla jitřní [Early morning lights]

Lidové noviny

JW XV/194

24. 12. 1909

Podskalácký příklad [The Podskalí case]

Hlídka

JW XV/195

1909

Rytmika (sčasování) v lidové písni [Rhythm in folksong]

Hlídka

JW XV/196

1909

Váha reálných motivů [The weight of real-life motifs]

Dalibor

JW XV/197

1910

Letnice 1910 v Praze [Letnice 1910 in Prague]

Hlídka

JW XV/198

1910

Bez bubnů [Without drums]

Lidové noviny

JW XV/199

16. 4. 1911

Pod šable [Under the sword]

Lidové noviny

JW XV/200

29. 4. 1911

Za Antonínem Dvořákem [In memory of Antonín Dvořák]

Hudební revue

JW XV/201

říjen 1911

Nauka o harmonii [Harmony manual]

Leoš Janáček, Brno

JW XV/202

1911

Píseň [Song]

Hlídka

JW XV/203

1911

Jaro [Spring]

Lidové noviny

JW XV/204

6. 4. 1912

Obrátit! [Turn back!]

Památník Orlice, Prostějov

JW XV/205

1912

Šumařovo dítě [The fiddler's child]

Hudební revue

JW XV/206

leden-únor 1914

Z knižní nálady [From a bookish mood]

Moravskoslezská revue

JW XV/207

20. 11. 1914

Glosy k Dvořákově neoriginalitě myšlenkové [Notes on Dvořák's lack of intellectual originality]

Hlídka

JW XV/208

1915

Okolo Její pastorkyně [About Jenůfa]

Hudební revue

JW XV/209

duben 1916

O průběhu duševní práce skladatelské 

[On the course of the composer's mental compositional work]

Hlídka

JW XV/210


1916

Čtvrt hodinky rozhovoru se skladatelem Její pastorkyně 

[A fifteen-minute talk with the composer of Jenůfa]

Venkov

JW XV/211


1916-17

Kolébka české prapísně lidové [The cradle of the earliest Czech folksong]

Národ

JW XV/212

11. 6. 1917

Úvod k Její pastorkyni - Žárlivost [Prelude to Jenůfa - Jealousy, concert programme]

text do programu ke koncertu

JW XV/213

13. 10. 1917

Výlety páně Broučkovy, jeden do měsíce, druhý do XV. století 

[The excursions of Mr Brouček, one to the moon, one to the 15th century]

Lidové noviny

JW XV/214


23. 12. 1917

Z pražského ovzduší [From the atmosphere of Prague]

Hlídka

JW XV/215

1917

Moravany, Morawaaan! [Moravany, Morawaaan!]

Lidové noviny

JW XV/216

6. 4. 1918

Plnost výrazová [Fullness of expression]

Moravskoslezská revue

JW XV/217

1918

Nedočkal se [He didn't wait]

Lidové noviny

JW XV/218

3. 6. 1919

Ticho [Silence]

Lidové noviny

JW XV/219

26. 8. 1919

Úvodní slovo k otevření konservatoře hudby v Brně 

[Introductory words on the opening of the Conservatoire of Music in Brno]

Lidové noviny

JW XV/220


7. 10. 1919

K dějinám vysokého školství hudebního na Moravě 

[On the history of higher musical schooling in Brno]

Národní listy

JW XV/221

27. 2. 1920

Výlety páně Broučkovy [The Excursions of Mr Brouček]

Moravská Orlice

JW XV/222

19. 3. 1920

Česká legie [The Czech Legion]

program koncertu PSMU

JW XV/223

14. 11. 1920

Otázky [Questions]

Čas

JW XV/224

1920

Rada, Prázdniny [A piece of advice. Holidays]

Poslání k studentstvu na rok 1920

JW XV/225

1920

[Interview L. Janáčka pro Lidové noviny] [Interview with Leoš Janáček for Lidové noviny]

JW XV/226

15. 5. 1921

Stehlíček [The little goldfinch]

Lidové noviny

JW XV/227

1. 6. 1921

Z přednášky prof. Torraca [From Prof. Torraca's lecture]

Lidové noviny

JW XV/228

8. 6. 1921

Rabindranath Tagore

Lidové noviny

JW XV/229

22. 6. 1921

Z Vysokých Tater [From the High Tatras]

Lidové noviny

JW XV/230

18. 7. 1921

Rytá slova [Engraved words]

Lidové noviny

JW XV/231

22. 9. 1921

Adolf Schreiber

Lidové noviny

JW XV/232

25. 9. 1921

Volný čas [Spare time]

Národní listy

JW XV/233

25. 12. 1921

Dřevo [Wood]

Niva

JW XV/234

1921

Otázky a odpovědi [Questions and answers]

Lidové noviny

JW XV/235

5. 2. 1922

Hippův chronoskop [Hipp's chronoscope]

Prager Presse

JW XV/236

12. 3. 1922

Počátek románu [The beginning of a romance]

Lidové noviny

JW XV/237

17. 3. 1922

Ty lásky! Jarní etuda) [These loves! (A spring étude)]

Lidové noviny

JW XV/238

16. 4. 1922

Milieu

Lidové noviny

JW XV/239

11. 5. 1922

Á la polka

Lidové noviny

JW XV/240

13. 6. 1922

Tři [Three]

Lidové noviny

JW XV/241

24. 6. 1922

Studánky [Springs]

Lidové noviny

JW XV/242

8. 9. 1922

Kohoutek [The cockerel]

Lidové noviny

JW XV/243

20. 10. 1922

Sedm havranů [Seven ravens]

Lidové noviny

JW XV/244

30. 11. 1922

Starosta Smolík [Mayor Smolík]

Lidové noviny

JW XV/245

18. 3. 1923

Ústa [Mouths]

Lidové noviny

JW XV/246

5. 7. 1923

Našemu vojáku [To our troops]

Československý ústav vědecký, Praha

JW XV/247

1923

Všudybyl [Ubiquitous fellow]

Liptovský kras

JW XV/248

1923

Měl výtečný sluch [He had an excellent ear]

Lidové noviny

JW XV/249

8. 1. 1924

Tvůrčí mysl [A creative spirit]

Divadelní šepty

JW XV/250

1. 3. 1924

Listopad 1923 [November 1923]

Nový život, Revue literární a umělecká

JW XV/251

březen 1924

Špačíček pán [Young Mr Starling]

Lidové noviny

JW XV/252

1. 5. 1924

Berlín. Památce Vl. Tusara [Berlin. In memory of Vlastimil Tusar]

Lidové noviny

JW XV/253

15. 5. 1924

[Interview L. Janáčka pro list New York Times, 1924] 

[Interview with Leoš Janáček for The New York Times, 1924]

New York Times

JW XV/254


13. 7. 1924

Smetanova dcera [Smetana's daughter]

Lidové noviny

 JW XV/255

3. 10. 1924

Zcestí [On the wrong path]

Listy Hudební matice

JW XV/256

15. 10. 1924

U Harabiša [At Harabiš's]

Lidové noviny

JW XV/257

30. 11. 1924

Pod Ukvaly [At the foot of Hukvaldy]

Veselý

JW XV/258

1924

Brno

Veselý

JW XV/259

1924

Praha

Veselý

JW XV/260

1924

Putování po Moravě [Wandering around Moravia]

Veselý

JW XV/261

1924

[Spolupracovníci a přátelé] [Colleagues and friends]

Veselý

JW XV/262

1924

Putování po Čechách [Wandering around Bohemia]

Veselý

JW XV/263

1924

Cesta do Německa [Journey to Germany]

Veselý

JW XV/264

1924

Královská konservatoř v Lipsku [The Royal Conservatoire in Leipzig]

Veselý

JW XV/265

1924

Vídeň [Vienna]

Veselý

JW XV/266

1924

Cesta do Ruska [Journey to Russia]

Veselý

JW XV/267

1924

Cesta do Polska [Journey to Poland]

Veselý

JW XV/268

1924

Na Slovensku [In Slovakia]

Veselý

JW XV/269

1924

[Theoretická studia] [Theoretical studies]

Veselý

JW XV/270

1924

Pobyt v lázních [Staying at spas]

Veselý

JW XV/271

1924

Tvorba [Works]

Veselý

JW XV/272

1924

Význačná data života [Important life dates]

Veselý

JW XV/273

1924

Spondeo ac polliceor! [I pledge myself and promise!]

O. Pazdírek, Brno

JW XV/274

1925

V roku 1874 [In the year 1874]

Hudební besídka

JW XV/275

březen 1925

Na pravé stopě [On the right track]

Lidové noviny

JW XV/276

7. 4. 1925

Obzor [Horizon]

Národní listy

JW XV/277

25. 6. 1925

Když ptáčci jdou spat [When the little birds go to sleep]

Lidové noviny

JW XV/278

26. 7. 1925

Josef Zubatý

Lidové noviny

JW XV/279

24. 10. 1925

O pomník Pavlu Křížkovskému [On the statue for Pavel Křížkovský]

Lidové noviny

JW XV/280

30. 10. 1925

"Basta!" Město a místo třetího festivalu soudobé hudby komorní 

['Enough!' The town and place of the Third ISCM Festival of chamber music]

Lidové noviny

JW XV/281


8. 11. 1925

Projev L. Janáčka v Českoslovanském klubu londýnském v Anglii dne 2. 5. 1926 

[Janáček's speech at the London Czecho-Slavonic club in England on 2. 5. 1926]

Listy Hudební matice

JW XV/282


25. 5. 1926

Projev L. Janáčka na slavnosti, pořádané školou pro slovanská studia v Londýně dne 4. 5. 1926 [Janáček's speech at the celebration arranged by the London School of Slavonic Studies, 4. 5. 1926]

Listy Hudební matice

JW XV/283

25. 5. 1926

Moje wspomenienia o Polsce [My reminiscences of Poland]

Muzyka

JW XV/284

květen 1926

Moře, země [Sea, land]

Lidové noviny

JW XV/285

13. 6. 1926

Nota [A Note]

Lidové noviny

JW XV/286

28. 7. 1926

Projev L. Janáčka při odhalení pamětní desky na hukvaldské škole 11. 7. 1926 

[Janáček's speech at the unveiling of the memorial plaque on the Hukvaldy school, 11. 7. 192]

Hudební besídka

JW XV/287


říjen 1926

O tónině v lidové písni [On tonality in folksong]

Národopisný věstník českoslovanský

JW XV/288

1926

Toulky [Rambles]

Lidové noviny

JW XV/289

16. 1. 1927

K čemu se přiznávám [What I admit]

Lidové noviny

JW XV/290

13. 2. 1927

Odpověď na anketu "O vlivu Beethovena na hudební modernu" 

[Answer to the questionnaire 'About the influence of Beethoven on musical modernism']

Lidové noviny

JW XV/291


29. 3. 1927

Moje děvče z Tater [My girl from the Tatras]

Lidové noviny

JW XV/292

1. 4. 1927

Leoš Janáček: Concertino

Pult und Taktstock

JW XV/293

květen–červen 1927

Schytali je! [They caught them!]

Lidové noviny

JW XV/294

3. 7. 1927

Už jsou pod střechou [They've already got a roof over their heads]

Lidové noviny

JW XV/295

31. 7. 1927

Pro pár jablek? [For a few apples?]

Lidové noviny

JW XV/296

4. 9. 1927

Mša glagolskaja [The Glagolitic Mass]

Lidové noviny

JW XV/297

27. 11. 1927

Moje město [My town]

Lidové noviny

JW XV/298

24. 12. 1927

Odpověď na anketu "Co daruji k vánocům?" 

[Answer to the questionnaire 'What am I giving for Christmas?']

Prager Presse

JW XV/299


6. 12. 1927

Cesta do vědomí [A journey into consciousness]

Společnost pro výzkum dítěte a péči o dítě, Brno

JW XV/300

1927

O tom, co je nejtvrdšího v lidové písni [On the most durable thing in folksong]

Český lid

JW XV/301

1927

Odpověď na anketu "Wie denken Sie über die zeitgenössische Oper?" 

[Answer to the questionnaire 'What do you think about contemporary opera?']

Blätter der Staatsoper und der Städtischen Oper, Berlín

JW XV/302


1927

Smráká se [Dusk is falling]

Venkov

JW XV/303

5. 2. 1928

Když jsme byli v Luhačovicích [When we were in Luhačovice]

Prácheňské noviny

JW XV/304

8. 2. 1928

[Redakci "Pestrého týdne"] [To the editor of Pestrý týden]

Pestrý týden

JW XV/305

1. 3. 1928

Dva interviewy [Two interviews]

Literární svět

JW XV/306

8. 3. 1928

Pepík a Jeník [Pepík and Jeník]

Lidové noviny

JW XV/307

2. 4. 1928

Zvoní na poplach [Sounding the alarm]

Lidové noviny

JW XV/308

20. 5. 1928

Odpověď na anketu "O možnostech vytvoření Hymny míru" 

[Answer to the questionnaire 'On the possibilities of creating a Hymn of Peace']

8 Uhr-Abendblatt der National-Zeitung, Berlín

JW XV/309


26. 5. 1928

Moje Lašsko [My Lašsko]

Lidové noviny

JW XV/310

27. 5. 1928