POSLOUCHÁM JANÁČKA / I'M LISTENING TO JANÁČEK

Lašské tance / Lachian Dances

úprava lidových tanců pro orchestr, premiéra 1924 v Brně / folk-dance arrangement for orchestra premiere 1924 in Brno

č. 6 Pilky / no. 6 The Saws

Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dirigent Břetislav Bakala 

SUPRAPHON 1953


Partnerem projektu je SUPRAPHON a. s.. / The project partner is SUPRAPHON a. s.