POSLOUCHÁM JANÁČKA / I'M LISTENING TO JANÁČEK

Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné" / String quartet no. 2 "Intimate Letters"

kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello, premiéra 1928 v Brně / quartet for two violins, viola and violoncello, premiere 1928 in Brno

1. věta Andante / 1st Movement Andante

Smetanovo kvarteto 

SUPRAPHON 1957


Partnerem projektu je SUPRAPHON a. s.. / The project partner is SUPRAPHON a. s.